LADING

Brama Grodzka w Lublinie

Brama Grodzka w Lublinie

Bramę Grodzką w Lublinie zbudowano w 1342 r. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Miała kształt czworoboku zwieńczonego hełmem, do którego w późniejszym okresie dobudowano przedbramie. Pełniła funkcję jednego z dwóch głównych przejść przez mury miejskie średniowiecznego Lublina. Przez Bramę Grodzką przebiegał trakt prowadzący na zamek.

Obiekt uzyskał swój obecny, klasycystyczny, pozbawiony cech obronnych wygląd w wyniku przebudowy przeprowadzonej w 1785 r. Pracami kierował wówczas Dominik Merlini, nadworny architekt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W ostatnim czasie istotne remonty Bramy Grodzkiej przeprowadzono w latach 1994 – 2000 oraz od 2008 do 2009 r. Obejmowały one m.in. wzmocnienie fundamentów, wymianę dachu i adaptację poddasza, wykonanie elewacji, montaż instalacji elektrycznej i ciepłowniczej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie sklepienia.

Budowla stanowiła łącznik pomiędzy miastem chrześcijańskimi i judaistycznym, dlatego też określano ją niegdyś jako Brama Żydowska. W trakcie II wojny światowej dzielnica zamieszkana przez wyznawców religii mojżeszowej została zniszczona, więc ta druga nazwa obiektu jest obecnie rzadko używana.

W Bramie Grodzkiej od 1990 r. działa „Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN”, który prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną oraz promującą historię lokalną.

Jak dojechać:

Brama Grodzka w Lublinie położona jest na Starym Mieście, przy ul. Grodzkiej 21.

Współrzędne GPS: 51°14′58,9″N 22°34′12,0″E

Zwiedzanie:

W Bramie Grodzkiej istnieje stała wystawa “Lublin. Pamięć Miejsca” i “Pamięć Sprawiedliwych – Pamięć Światła”.

Godziny wejść – codziennie od poniedziałku do piątku o godzinach: 9:30, 11.00, 12.30, 14.00.

Grupy zorganizowane powinny dokonać rezerwacji pod nr telefonu: 81 53 258 67.

Ceny biletów:

7 zł – normalny,

5 zł – ulgowy.

Dane kontaktowe:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Brama. Pracownia Edukacji i Animacji

ul. Grodzka 21,20-112 Lublin
e-mail:edukacja@tnn.lublin.pl

tel.: 81 532 58 67
fax.: 81 534 61 10

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. https://lublin.eu/ – dostęp 10 września 2017 r.,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Grodzka_w_Lublinie – dostęp 10 września 2017 r.,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_%E2%80%9EBrama_Grodzka_%E2%80%93_Teatr_NN%E2%80%9D – dostęp 10 września 2017 r.,
  4. https://teatrnn.pl/ – dostęp 10 września 2017 r.

Leave a Comment