LADING

Brama Krakowska w Szydłowie

DSCN2718

Brama Krakowska w Szydłowie – widok na część wewnętrzną

W średniowieczu w Szydłowie istniały trzy bramy w murach obronnych: Krakowska, Wodna i Opatowska. Brama Opatowska i Wodna zostały rozebrane w celu pozyskania materiałów budowlanych. Na szczęście los ten ominął urokliwą Bramę Krakowską.

Większość konstrukcji Bramy Krakowskiej w Szydłowie pochodzi z XIV wieku. Za budowniczego bramy uznaje się króla Kazimierza Wielkiego.

Brama Krakowska w Szydłowie - widok na część zewnętrzną

Brama Krakowska w Szydłowie – widok na część zewnętrzną

W XVI wieku przebudowano w stylu renesansowym górną część Bramy Krakowskiej. Efekty tych prac są widoczne do dziś w postaci attyki i dwóch kolistych wieżyczek. Attyka spełniała nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również obronną. W attyce znajdują się cztery otwory strzelnicze zamieszczone w półkolistych wnękach, skąd obrońcy mogli łatwo razić wroga.

Brama Krakowską posiadała żelazną kratę, zwaną broną, a od zewnątrz wejście zamykały dębowe wrota. Przed bramą znajdowała się fosa, przez którą przerzucony był most zwodzony. Swój obecny wygląd Brama Krakowska zawdzięcza pracom remontowym przeprowadzonym w 2011 r.

Jak dojechać:

Brama Krakowska znajduje się przy drodze nr 756, naprzeciw kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie. Szydłów ma obecnie status wsi położonej w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim, 115 km na północny wschód od Krakowa. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie nr 765 i 756.

Zwiedzanie:

Brama Krakowska jest przez cały czas dostępna do nieodpłatnego zwiedzania. Warto pospacerować po wewnętrznym chodniku straży w murach obronnych.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. F. Kiryk, Szydłów w późnym średniowieczu, w: Szydłów przez stulecia – Monografia gminy Szydłów, pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Szydłów 2012,
  2. P. Walczak, Zabytki Gminy Szydłów, w: Szydłów przez stulecia – Monografia gminy Szydłów, pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Szydłów 2012,
  3. http://www.szydlow.pl/brama-krakowska – stan na 30 kwietnia 2016 r.

Leave a Comment