LADING

Budynek dawnej huty żelaza w Płokach

Gmach huty żelaza w Płokach został wzniesiony w 1870 r. z wykorzystaniem ciosów wapiennych i cegły. Odbywał się tu przerób okolicznych złóż rudy odkrytych w latach sześćdziesiątych XIX stulecia.

Wytwarzanie żelaza trwało do 1878 r. Doszło wówczas do poważnej awarii urządzeń produkcyjnych i niezbędna okazała się zmiana rodzaju prowadzonej działalności. Pod koniec XIX wieku w budynku huty żelaza w Płokach przetwarzano rudy cynku w muflowych piecach. Na terenie zakładu działała wtedy maszyna parowa napędzająca urządzenia płuczące surowiec.

Na początku XX stulecia budynek dawnej huty w Płokach został przekształcony na cele mieszkalne. Od lat osiemdziesiątych XX wieku obiekt jest nieużytkowany. W 1993 r. mieszkańcy Płok dążyli nawet do jego rozbiórki, lecz nie doszło do tego z uwagi na sprzeciw Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obecnie budynek dawnej huty w Płokach sprawia przygnębiające wrażenie. Opuszczony, z sypiącą się elewacją, pilnie oczekuje pomysłu na zagospodarowanie i remont.

Jak dojechać:

Budynek dawnej huty żelaza położony jest przy ul. Jurajskiej w Płokach, wsi w gminie Trzebinia, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim, 55 kilometrów na północny zachód od Krakowa.

Jadąc od strony Trzebini, obiekt zobaczymy po lewej stronie, na końcu wsi Płoki, przy drodze prowadzącej do Czyżówki.

Współrzędne GPS dla wsi Płoki: 50°12′17″N 19°30′48″E

Zwiedzanie:

Obiekt można oglądać od zewnątrz, wstęp wolny.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. M. Porębski, Zapomniane miejsca Małopolskie. Północ i zachód. Przewodnik,Warszawa 2017,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82oki_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie) – dostęp 28 sierpnia 2019 r.
Budynek dawnej huty żelaza w Płokach
Budynek dawnej huty żelaza w Płokach

Leave a Comment