LADING

Cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Lesznie

Cerkiew w Lesznie

W 1737 r. wzniesiono greckokatolicką cerkiew w Poździaczu, która to miejscowość od 1977 r. ma nazwę zmienioną na Leszno. Przeistoczeniu uległo nie tylko imię wioski, lecz i tytuł samej świątyni. Pierwotnie miała ona wezwanie św. Bazylego Wielkiego. Od 1957 r. budowla jest wykorzystywana jako kościół rzymskokatolicki i przez to ma nowe wezwanie odnoszące się do Niepokalanego Poczęcia NMP.

Cerkiew w Lesznie – widok od strony wschodniej

Cerkiew w Lesznie jest obiektem trójdzielnym, orientowanym, powstałym w konstrukcji zrębowej. Ściany babińca i prezbiterium są wyraźnie niższe od nawy. W sylwetce zewnętrznej dominuje potężna kopuła umieszczona centralnie nad kwadratową nawą opierająca się na tamburze. Powyżej kopuły znajduje się pozorna latarnia zakończona krzyżem. Zewnętrzne ściany otacza okap tworzący szerokie podcienia wsparte na rysiach i słupach.

We wschodniej części nawy cerkiew posiada kryłosy, czyli specjalne miejsca przeznaczone dla chórzystów i psalmistów.

Obecny wygląd cerkwi w Lesznie jest skutkiem remontów przeprowadzonych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Zastąpiono wtedy gontowe przykrycie dachu blachą miedzianą, a polichromie znajdujące się we wnętrzu świątyni zostały zakryte. Poszerzenie wejścia spowodowało zniszczenie nadproża, w którym widniała data budowy cerkwi.

Oryginalny ikonostas cerkwi w Lesznie został przeniesiony do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i do cerkwi w Grąziowej.

Świątynia w Lesznie znajduje się na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej.

Jak dojechać:

Cerkiew znajduje się w Lesznie, w gminie Medyka, w województwie podkarpackim, 20 kilometrów na północny wschód od Przemyśla.

Cerkiew położona jest po lewej stronie drogi z Medyki do Radymna.

Współrzędne GPS dla Leszna: 49°51′13″N 22°57′23″E

Zwiedzanie:

Świątynię można oglądać od zewnątrz, chyba że trafimy na moment po nabożeństwie, gdy jest ona otwarta. Msze św. niedzielne odprawiane są o godz. 7:30 i 11:30.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. A. Fortuna-Marek, Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2012,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Bazylego_Wielkiego_w_Lesznie – dostęp 4 sierpnia 2016 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszno_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie) – dostęp 3 sierpnia 2016 r.

Leave a Comment