LADING

Cerkiew w Binczarowej

Cerkiew w Binczarowej

Cerkiew w Biczarowej

Cerkiew w Binczarowej została wzniesiona w konstrukcji zrębowej w 1760 r. jako cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra. Została poważnie przebudowana w 1879 r., przez co utraciła wiele cech stylu właściwego dla cerkwi zachodniołemkowskich. W okresie międzywojennym była wykorzystywana przez prawosławnych, a od 1947 r. jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej św. Stanisława Biskupa.

Cerkiew w Binczarowej jest świątynią jednonawową, ze ścianami zabezpieczonymi od zewnątrz gontem i dachem przykrytym blachą. Składa się z prezbiterium, nawy i babińca, do którego została dobudowana wieża zwieńczona hełmem. Na kalenicy dachu nad nawą i prezbiterium znajdują się dwie sygnaturkowe wieżyczki.

Cerkiew otoczona jest niewysokim murkiem przykrytym gontowym dachem.

Wewnątrz świątyni uwagę zwraca umieszczony na ścianie prezbiterium ikonostas z drugiej połowy XVIII wieku, który uległ poważnym przekształceniom po II wojnie światowej, po przejęciu cerkwi przez katolików. Ikonostas został pozbawiony carskich i diakońskich wrót oraz ikon namiestnych. Zachowały się ikony przedstawiające Historię Zabawienia, w tym: Zwiastowanie, Narodzenie Chrystusa, Chrzest, Zmartwychwstanie, Przemienienie i Zaśnięcie Matki Bożej.

Fragment ikonostasu

Fragment ikonostasu

W nawie znajdują się dwa boczne, barokowe ołtarze z drugiej połowy XVIII wieku.

Wewnętrzne ściany cerkwi są ozdobione polichromiami. Na suficie nawy widoczne jest przedstawienie sceny Sądu Ostatecznego z 1913 r., autorstwa Bronisława Kmaka. Na ścianach prezbiterium znajdują się sceny Ukrzyżowania i Zmartwychwstania.

Jak dojechać:

Cerkiew znajduje się w Binczarowej, w gminie Grybów, w województwie małopolskim, 30 km na południowy zachód od Nowego Sącza.

Współrzędne GPS: 49°33′48,9″N 20°57′08,6″E

Zwiedzanie:

Cerkiew leży na Szlaku Architektury Drewnianej i każdego roku jest udostępniana do nieodpłatnego zwiedzania w okresie letnim od 1 maja do 30 września.

tel. 18 44 71 613

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. P. Kutaś, Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Zakrzów 2013,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Opieki_Matki_Bo%C5%BCej_w_Ha%C5%84czowej – stan na 21 lutego 2016 r.,
  3. http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=13 – stan na 21 lutego 2016 r.
  4. http://www.binczarowa.eu/ – stan na 21 lutego 2016 r.

Leave a Comment