LADING

Cerkiew w Chotyńcu

Cerkiew w Chotyńcu

Cerkiew w Chotyńcu

Greckokatolicką drewnianą cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu zbudowano około 1600 r. Jest to świątynia orientowana, jednonawowa. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu w północno-wschodniej części wsi. Składa się z trzech głównych części – prezbiterium, nawy i babińca, zbudowanych w konstrukcji zrębowej. Cerkiew była w swej historii kilkakrotnie przebudowywana i remontowana, m.in. w 1733 r., w 1858 r. i w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1925 r. dobudowano od stronie zachodniej prostokątny przedsionek, co spowodowało zniszczenie części pierwotnej konstrukcji babińca.

O niezwykłej urodzie cerkwi w Chotyńcu stanowią okazałe, sferyczne kopuły nawy, prezbiterium i babińca wznoszące się na ośmiobocznych podstawach zwanych tamburami. Kopuły i większość dachu przykryte są gontem. Pod daszkiem babińca znajduje się półotwarta galeria arkadowa. Można nią spacerować. Dolne partie ścian zewnętrznych otaczają soboty wsparte na wystających belkach tzw. rysiach oraz na specjalnych kolumienkach.

Wewnątrz zachowała się polichromia z 1735 r. i z 1772 r. z ciekawym przedstawieniem Sądu Ostatecznego. Pięciokondygnacyjny ikonostas datowany jest na 1671 r.

Dzwonnica obok cerkwi w Chotyńcu

Dzwonnica obok cerkwi w Chotyńcu

Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica z XVII wieku, którą do Chotyńca przeniesiono w 1993 r. ze wsi Torki położonej w gminie Medyka.

Świątynia w Chotyńcu jest częścią podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. W 2013 r. została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Cerkiew od swego powstania, aż do dziś jest użytkowana przez grekokatolików, z wyjątkiem okresu od 1947 r. do 1990 r., kiedy znajdowała się w posiadaniu kościoła rzymskokatolickiego.

Jak dojechać:

Cerkiew położona jest w Chotyńcu, w gminie Radymno, w województwie podkarpackim, 33 km na północny wschód od Przemyśla. Jadąc drogą krajową nr 94 od Radymna w kierunku Korczowej, należy w miejscowości Łapajówka skręcić w prawo na Chotyniec. Po przejechaniu około 2 km skręcamy w lewo w boczną drogę, a po przebyciu nią około 200 metrów zobaczymy cerkiew po prawej stronie.

Współrzędne GPS: 49°57′10,8000″N 23°00′09,3600″E

Zwiedzanie:

Cerkiew można oglądać tylko z zewnątrz, chyba że uda nam trafić na wyjątkowy moment, kiedy jest ona otwarta.

Nabożeństwa w niedziele i święta odprawiane są o godz. 11:30.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. A. Fortuna-Marek, Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2012,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Narodzenia_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Bogurodzicy_w_Choty%C5%84cu – stan na 28 lipca 2016 r.,

  3. http://www.grekokatolicy.pl/artykuly/Parafie-UKGK-w-Polsce/Archidiecezja-Przemysko-Warszawska/Dekanat-Przemyski/Chotyniec.html – stan na 28 lipca 2016 r.

Leave a Comment