LADING

Cerkiew w Hańczowej

cerkiew Hanczowa 1

Cerkiew w Hańczowej

Łemkowska cerkiew w Hańczowej pw. Opieki Bogurodzicy została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku. Niektórzy przypuszczają jednak, że najstarsza część cerkwi – prezbiterium – pochodzi z 1644 r. Prezbiterium i nawa wnetrze 2mają konstrukcję zrębową, a wieża konstrukcję słupowo-ramową. Ściany świątyni są pokryte gontem.

Cerkiew była pierwotnie wykorzystywana przez grekokatolików, a w latach 1947-1958 r. była świątynią rzymskokatolicką. Od 1958 r. aż do dziś jest siedzibą parafii prawosławnej w diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

wnetrze 1

Ikonostas w cerkwi w Hańczowej

Cerkiew składa się z trzech głównych części: prezbiterium, nawy oraz wieży – kruchty. Ikonostas pochodzi z XVIII wieku. Wnętrze cerkwi zdobią piękne polichromie wykonane pod koniec XIX wieku przez Antoniego, Michała i Zygmunta Bogdańskich. Płaskie stropy są ozdobione przedstawieniem scen:

  • Przemienienia Pańskiego w nawie,
  • Matki Boskiej z Dzieciątkiem pod wieżą,
  • Wypędzenia kupców z świątyni w przedsionku.

W prezbiterium świątyni znajduje się barokowy ołtarz główny, a w nawie podziwiać można dwa ołtarze boczne.

Jak dojechać:

Cerkiew znajduje się w Hańczowej nad Ropą, w gminie Ujście Gorlickie, w województwie małopolskim, 30 km na południe od Gorlic.

Współrzędne GPS: 49°28′29,6″N 21°09′38,1″E

Zwiedzanie:

Cerkiew leży na Szlaku Architektury Drewnianej i każdego roku jest udostępniana do nieodpłatnego zwiedzania w okresie letnim od 1 maja do 30 września.

tel. 18 35 32 124

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. P. Kutaś, Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Zakrzów 2013,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Opieki_Matki_Bo%C5%BCej_w_Ha%C5%84czowej – stan na dzień 29 listopada 2015 r.,
  3. http://www.cerkiew-hanczowa.pl/Start/Historia.html – stan na dzień 29 listopada 2015 r.

Leave a Comment