LADING

Cerkiew w Łosiach

Cerkiew w Łosiach

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Łosiach powstała w 1826 r. Zalicza się ją do typu budownictwa łemkowskiego zachodniego. Świątynia jest orientowana, składa się z trzech części: prezbiterium, nawy i babińca, powyżej którego wznosi się wieża zakończona tzw. pozorną izbicą. Ściany zewnętrzne zostały podbite gontem. Obiekt zbudowano w konstrukcji zrębowej, z wyjątkiem słupowo-ramowej wieży. Nawa jest wyraźnie szersza od prezbiterium. Poszczególne człony cerkwi są kryte dachem namiotowym zwieńczonym baniastym hełmem z pozorną latarnią. Teren wokół obiektu został otoczony niewysokim, kamiennym płotem. Do wnętrza świątyni wchodzi się przez niewielką kruchtę.

Cerkiew w Łosiach

Ikonostas w stylu rokokowo-klasycystycznym pochodzi z przełomu XVIII i XIX stulecia. Polichromię cerkwi wykonał w 1935 r. Mikołaj Galanek. Z dawnego wyposażenia zachowały się ołtarz główny w prezbiterium, dwa późnobarokowe ołtarze w nawie, procesyjny krzyż, chorągiew, a także ikona św. Mikołaja.

Po wysiedleniu Łemków w ramach akcji „Wisła” cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Aktualnie jest wykorzystywana jako kościół filialny parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi.

Jak dojechać:

Cerkiew położona jest w Łosiach, wsi w gminie Łabowa, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim, 26 kilometrów na południowy wschód od Nowego Sącza.

Tel. do parafii w Nowej Wsi: 18 476 11 83

Współrzędne GPS: 49°28′15,1″N 20°54′15,4″E

Zwiedzanie:

Możliwość zwiedzenia wnętrza istnieje po nabożeństwach. Msze św. w niedziele i święta są odprawiane o godz. 11:30.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_%C5%81osiu – dostęp 7 sierpnia 2017 r.,

  2. http://www.starostwo.nowy-sacz.pl/pl/cerkwie – dostęp 7 sierpnia 2017 r.,

  3. http://www.nowawies-wiz.diecezja.tarnow.pl/#start – dostęp 7 sierpnia 2017 r.

Leave a Comment