LADING

Cerkiew w Młodowicach pw. Poczęcia Bogurodzicy

Cerkiew w Młodowicach

Cerkiew w Młodowicach

Drewnianą cerkiew greckokatolicką w Młodowicach i stojącą obok dzwonnicę zbudowano w 1923 r., w miejscu wcześniejszej świątyni drewnianej. Przed II wojną światową należała do parafii w Komarnicach wchodzącej w skład greckokatolickiego dekanatu niżowskiego. Po 1956 r. świątynia była użytkowana przez prawosławnych. Obecnie stanowi własność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i jest cerkwią filialną parafii Opieki Matki Bożej w Kłokowicach.

Dzwonnica obok cerkwi w Młodowicach

Dzwonnica obok cerkwi w Młodowicach

Świątynia została wzniesiona w konstrukcji zrębowej. Jest budowlą orientowaną, trójdzielną, przykrytą blachą. Ściany zostały od zewnątrz oszalowane pionowo deskami. Na kalenicy dachu zwraca uwagę ośmioboczny, okazały tambur stanowiący podstawę cebulastej, blaszanej kopuły zwieńczonej pozorną latarnią.

Interesującą budowlą jest drewniana dzwonnica posadowiona nieopodal cerkwi. Została wzniesiona na planie ośmioboku w technologii słupowo-ramowej. Dzwonnica posiada ostrosłupowy, blaszany dach, a na jej szczycie znajduje się cebulasta bania. Tuż pod krawędzią dachu widoczne są charakterystyczne, ozdobne wycięcia, które nadają jej wiele uroku.

Badacze uważają, że w architekturze dzwonnicy i cerkwi w Młodowicach odnaleźć można wpływy modernizmu, co stanowi rzadkość w przypadku drewnianego budownictwa sakralnego.

Obok cerkwi znajduje się cmentarz – pierwotnie greckokatolicki, a obecnie prawosławny. Całość założenia otaczają drzewa.

Cerkiew w Młodowicach jest częścią podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Jak dojechać:

Cerkiew położona jest na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi Młodowice znajdującej się w gminie Fredropol, w województwie podkarpackim, 14 km na południe od Przemyśla. Cerkiew znajduje się po lewej stronie drogi prowadzącej z Fredropola do Młodowic.

Współrzędne GPS Młodowic: 49°41′05″N 22°46′38″E

Zwiedzanie:

Cerkiew można oglądać tylko z zewnątrz, chyba że uda się nam wejść do środka po nabożeństwie.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. A. Fortuna-Marek, Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2012,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Pocz%C4%99cia_Bogurodzicy_w_M%C5%82odowicach – stan na 31 lipca 2016 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Opieki_Matki_Bo%C5%BCej_w_K%C5%82okowicach – stan na 31 lipca 2016 r.,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odowice – stan na 31 lipca 2016 r.

Leave a Comment