LADING

Cerkiew w Narwi

Prawosławna cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi została zbudowana w latach 1882-1885. Jest to konstrukcja drewniana, posadowiona na kamiennym fundamencie, z dwoma zakrystiami, wzniesiona na planie krzyża. Ściany są oszalowane, a dach przykryto blachą. Uwagę przykuwa wieża – dzwonnica nad przedsionkiem oraz oparta na bębnie kopuła umieszczona w punkcie skrzyżowania nawy głównej i bocznej. Białe okiennice i drzwi toną w dominujących dwóch odcieniach koloru niebieskiego pozostałych, zewnętrznych elementów cerkwi. Wejścia do świątyni osłaniają ganki wsparte na kolumienkach.

Wnętrze zostało niemal w całości zniszczone w trakcie pożaru zaistniałego w 1990 r. W kolejnych latach świątynia została odbudowana i wyremontowana, a do jej ponownej konsekracji doszło w 1994 r. Dziś cerkiew w Narwi jest siedzibą parafii prawosławnej, która należy do diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Jak dojechać:

Cerkiew położona jest w Narwi przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 27, w gminie Narew, w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim, 40 kilometrów na południowy wschód od Białegostoku.

Współrzędne GPS: 52°54′44,6″N 23°31′05,1″E

Zwiedzanie:

Wnętrze cerkwi można zobaczyć po nabożeństwie.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2010,

  2. Tablica informacyjna przed cerkwią,

  3. http://www.portals.narew.gmina.pl/parafie/98-parafia-prawoslawna-w-narwi – dostęp 24 sierpnia 2017 r.,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Podwy%C5%BCszenia_Krzy%C5%BCa_Pa%C5%84skiego_w_Narwi – dostęp 24 sierpnia 2017 r.

Leave a Comment