LADING

Cerkiew w Szczebrzeszynie

cerkiew 1

Cerkiew w Szczebrzeszynie

Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie jest orientowaną jednonawową budowlą obronną. Powstała w XVI wieku na fundamentach kościoła romańskiego z XII wieku.

Renesansowa cerkiew w Szczebrzeszynie, na przestrzeni swych długich dziejów, przechodziła z rąk do rąk. Początkowo była wykorzystywana przez prawosławnych. Po 1596 r. budynek cerkwi przeszedł w ręce grekokatolików. W 1867 r. władze carskie przekazały świątynię w Szczebrzeszynie prawosławnym w ramach akcji zmierzającej do przymusowej likwidacji kościoła greckokatolickiego.

polichr

Fragment polichromii

Car Mikołaj II wydał w 1905 r. ukaz tolerancyjny, co spowodowało przejście wielu dotychczas formalnie prawosławnych mieszkańców Szczebrzeszyna na wyznanie rzymskokatolickie. W czasie I wojny światowej cerkiew w Szczebrzeszynie została zdewastowana. W 1938 r. rozpoczęto jej rozbiórkę, która na szczęście została przerwana dzięki interwencji miejscowych mieszkańców. Po II wojnie światowej cerkiew nie była użytkowana i popadła w ruinę. W 2006 r. została przejęta przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, co zapoczątkowało proces jej odnowy i remontu.

Podczas realizowanych w latach 2008 – 2010 prac remontowych m.in. odnowiono ikonostas oraz odkryto pochodzące z XVI i XVII wieku malowidła ścienne, które mogą być dziś podziwiane przez zwiedzających. Polichromia znajdująca się na ścianie północnej cerkwi przedstawia Apokalipsę św. Jana. Na ścianie wschodniej i południowej zobaczyć zaś można sceny kuszenia Chrystusa. Pod prezbiterium znajduje się krypta, w której pochowano szczątki 9 osób, być może dawnych właścicieli miasta.

ikonostas

Ikonostas

Cerkiew prawosławna w Szczebrzeszynie to najstarsza świątynia będąca własnością cerkwi prawosławnej w Polsce. Obecnie jest cerkwią filialną zamojskiej parafii prawosławnej. Nabożeństwa odbywają się tu tylko w największe święta w ciągu roku, a na co dzień cerkiew stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Szczebrzeszyna.

Jak dojechać:

Cerkiew znajduje się przy ul. Sądowej 11 w Szczebrzeszynie, w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim, 21 km na zachód od Zamościa.

Współrzędne GPS: 50°41′N 22°58′E

Zwiedzanie:

Klucz do cerkwi w Szczebrzeszynie znajduje się w Punkcie Informacji Turystycznej – MDK Szczebrzeszyn, przy ul. Sądowej 3. Pracownicy Punktu Informacji Turystycznej nieodpłatnie udostępniają cerkiew do zwiedzania w dni robocze od godz. 10 do 17.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Za%C5%9Bni%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Szczebrzeszyniestan na 28 września 2015 r.,
  2. http://mdk.szczebrzeszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=6&subsub=14&menu=45&strona=1 stan na 28 września 2015 r.,
  3. http://www.lublin.cerkiew.pl/aktual.php?id_n=14587stan na 27 września 2015 r.

Leave a Comment