LADING

Cmentarz staroobrzędowców w Gabowych Grądach

Cmentarz staroobrzędowców w Gabowych Grądach

Przed reformą patriarchy Nikona Rosyjska Cerkiew Prawosławna uznawała tylko krzyż o ośmiu krańcach. Później dopuszczono również wzór czterokończysty.

Staroobrzędowcy pozostali przy dawnym ośmiokrańcowym krzyżu. Znak ten, w niezmienionej, ortodoksyjnej formie, można zobaczyć na nagrobkach na jedynym w Polsce cmentarzu starowierców położonym w Gabowych Grądach. Nekropolia należy do parafii Zaśnięcia Bogurodzicy wchodzącej w skład Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego.

Cmentarz staroobrzędowców w Gabowych Grądach

Jak dojechać:

Cmentarz znajduje się obok molenny w Gabowych Grądach, wsi w gminie Augustów, w województwie podlaskim, 11 kilometrów na południe od Augustowa.

Współrzędne GPS: 53°45′06,0″N 22°57′50,5″E

Zwiedzanie:

Teren wokół cmentarza jest ogrodzony, jednak jego brama nie jest zamykana, można więc wejść.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_staroobrz%C4%99dowc%C3%B3w_w_Gabowych_Gr%C4%85dach – dostęp 30 lipca 2017 r.,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wschodni_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Staroobrz%C4%99dowy – dostęp 30 lipca 2017 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Staroobrz%C4%99dowcy – dostęp 30 lipca 2017 r.,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_liturgiczna_patriarchy_Nikona – dostęp 30 lipca 2017 r.

Leave a Comment