LADING

Cmentarz żydowski w Tykocinie

Pośród gęstej, wijącej się po ziemi trawy znajduje się kilkadziesiąt kamiennych, nie zawsze kompletnych macew. Są to ostatnie widoczne ślady po kilkunastu pokoleniach Żydów pochowanych w tym miejscu.

Kirkut w Tykocinie jest uznawany za jeden z najstarszych w Polsce. Założono go w 1522 r. na mocy przywileju wydanego przez ówczesnego właściciela miasta – kanclerza wielkiego litewskiego Olbrachta Gasztołda. Najstarsza odczytana inskrypcja na nagrobku pochodzi z 1754 r. Powierzchnia cmentarza obejmuje około 2 hektarów.

Nekropolia została zniszczona w trakcie II wojny światowej, kiedy to Niemcy wywieźli większość znajdujących się na niej macew i użyli ich do brukowania ulic. Aż do dziś nie udało się zabezpieczyć cmentarza, jego dewastacja postępuje więc nadal.

Jak dojechać:

Kirkut położony jest między ul. Holendry a ul. 27 maja w Tykocinie, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim, 30 km na północny zachód od Białegostoku.

Współrzędne GPS: 53°12′18″N 22°45′32″E

Zwiedzanie:

Cmentarz jest tylko częściowo ogrodzony, można wejść na jego teren. Jednak ze względu na stan obiektu i brak wytyczonych ścieżek trudno uznać, że jest to miejsce nadające się do zwiedzania.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. S. Kryciński, A. Olej-Kobus, K. Kobus, Przewodnik – Zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Kraków 2011,
  2. A. Rudawski, Turystyczny Tykocin, Podlaski Młyn 2013,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCydowski_w_Tykocinie – dostęp 12 maja 2018 r.
Cmentarz żydowski w Tykocinie
Cmentarz żydowski w Tykocinie
Cmentarz żydowski w Tykocinie
Cmentarz żydowski w Tykocinie

Leave a Comment