LADING

Dom Gdański w Węgrowie

Dom Gdański w Węgrowie to zbudowany w połowie XVIII wieku dwór miejski – zajazd. Obiekt posadowiony jest w północno-wschodniej pierzei rynku. Dom Gdański to barokowy, murowany gmach kryty dachem mansardowym z lukarnami. Posiada dwukondygnacyjny, falisty szczyt od strony rynku.

Nazwa budynku wywodzi się od kupców gdańskich, którzy mieli tu posiadać swoją faktorię handlową w czasach, kiedy Węgrów był istotnym węzłem handlowym dawnej Rzeczypospolitej.

Jak dojechać:

Dom Gdański znajduje się przy ul. Rynek Mariacki 11 w Węgrowie, w województwie mazowieckim, 95 km na wschód od Warszawy.

Współrzędne GPS: 52°23′57,9″N 22°01′05,6″E

Zwiedzanie:

W Domu Gdańskim w Węgrowie działa obecnie niewielkie muzeum, biblioteka i galeria, można więc wejść do budynku w godzinach funkcjonowania wskazanych instytucji.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Gda%C5%84ski_w_W%C4%99growie – dostęp 15 sierpnia 2023 r.,
  3. https://www.wegrow.com.pl/strona-191-zabytki_w_wegrowie.html – dostęp 15 sierpnia 2023 r.

Leave a Comment