LADING

Dom ministra ariańskiego w Rakowie

Dom ministra ariańskiego w Rakowie, zwany też Murowańcem, wzniesiono na przełomie XVI i XVII stulecia. Znajdował się obok zboru braci polskich. Ariańską świątynię zburzono pod koniec lat trzydziestych XVII wieku, a na jej miejscu powstał stojący do dziś kościół pw. św. Trójcy. W tym czasie Murowaniec został przejęty przez parafię rzymskokatolicką. W XIX wieku dobudowano do niego budynek plebanii.

Dom ministra ariańskiego to jednokondygnacyjna murowana konstrukcja oparta na głębokich, sklepionych kolebkowo piwnicach. Czterospadowy dach był przykryty gontem, który w 2004 r. zastąpiono blachą.

Dom ministra ariańskiego w Rakowie

Wnętrze stanowi obecnie jedno pomieszczenie. Pierwotnie było ono podzielone na dwie izby. Do dziś zachowało się sklepienie kolebkowo-krzyżowe przykrywające jedną z dawnych sal.

Nie jest pewne, czy Murowaniec faktycznie stanowił dom ministra. Wedle niektórych teorii obiekt ten mógł pełnić inne funkcje. Ze względu na swoją konstrukcję, a zwłaszcza niewielkie okna, można przypuszczać, że był to w istocie budynek gospodarczy, w szczególności spichlerz wykorzystywany przez arian.

W latach 2004-2008 w obiekcie istniała Regionalna Izba Pamięci.

Warto wiedzieć, że minister zajmował się nauczaniem i organizowaniem zboru braci polskich w danym okręgu. Można go nazwać raczej urzędnikiem niż kapłanem.

Jak dojechać:

Dom ministra ariańskiego położony jest w Rakowie przy ul. Kościelnej 3, obok kościoła pw. św. Trójcy. Raków to niegdyś miasto, a dziś wieś będąca siedzibą gminy znajdującej się w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, 124 kilometry na północny wschód od Krakowa.

Współrzędne GPS: 50°40′30,349″N 21°02′22,600″E

Zwiedzanie:

Obiekt jest własnością parafii rzymskokatolickiej, nie jest udostępniany do zwiedzania, można go zobaczyć tylko od zewnątrz.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. A. Zwierzyńska, K. Śliwa, Przewodnik po gminie Raków i produktach lokalnych obszaru LGD „Białe Ługi”, Raków 2011,

  2. H. M. Machul, Ariańskim szlakiem po ziemi kieleckiej, Warszawa 2015,

  3. Rakowskie Aktualności Kwartalne, nr 18 (2015),

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_ministra_aria%C5%84skiego_w_Rakowie – dostęp 20 sierpnia 2017 r.

Leave a Comment