LADING

Drewniany kościół ewangelicki w Węgrowie

Początki protestantyzmu w Węgrowie sięgają 1558 r., kiedy to w mieście pojawili się pierwsi osadnicy zaliczani do kalwinistów. Powstała tu wówczas drukarnia i szkoła ewangelicka.

Od 1565 r. w Węgrowie działali bracia polscy. Długo tu jednak nie przetrwali z uwagi na śmierć ich protektora – Jana Kiszki, która nastąpiła w 1592 r.

W XVII wieku do Węgrowa napływało coraz więcej luteran. W 1679 r. zbudowali oni drewniany, stojący do dziś kościół. W latach 1679 – 1776 obiekt ten stanowił główną świątynię miejscowej parafii ewangelickiej, która posiadała wówczas filiał w Warszawie.

Później role się odwróciły – w okresie od 1776 r. do 1838 r. drewniany kościółek w Węgrowie był filiałem ewangelickiej parafii warszawskiej.

W latach 1838 – 1841 w Węgrowie wzniesiono murowany kościół ewangelicki. Od tego czasu drewniana świątynia pełni rolę kaplicy cmentarnej.

Drewniany kościół ewangelicki w Węgrowie to drewniana, orientowana, zrębowa budowla na kamiennej podmurówce wzniesiona na planie prostokąta. Ściany zewnętrzne oszalowano pionowymi deskami. Kościół przykrywa dach dwuspadowy z niewielką wieżyczką zwieńczoną metalowym krzyżem. Wewnątrz znajduje się współczesny ołtarz.

Jak dojechać:

Drewniany kościół ewangelicki znajduje się przy ul. Ewangelickiej 6 w Węgrowie, w województwie mazowieckim, 95 km na wschód od Warszawy.

Współrzędne GPS: 52°24′06,1200″N 22°00′47,5560″E

Zwiedzanie:

Kościół stanowi obecnie kaplicę cmentarną, można go obejrzeć tylko od zewnątrz.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010,
  2. Tablica informacyjna kościoła,
  3. https://wegrow.luteranie.pl/z-kart-historii/ – dostęp 13 sierpnia 2023 r.,
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ewangelicki_w_W%C4%99growie – dostęp 13 sierpnia 2023 r.

Leave a Comment