LADING

Ewangelicki kościół św. Trójcy w Lublinie

Lubelscy luteranie zabiegali u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o zgodę na budowę nowego kościoła. Władca udzielił jej w 1784 r. W wydanym przywileju określono, iż zbór może być posadowiony poza ówczesnymi granicami miasta, w odległości co najmniej 200 łokci od najbliższej świątyni katolickiej.

Ewangelicki kościół św. Trójcy w Lublinie powstał w latach 1785- 1788 w oparciu o projekt Fryderyka Zylcherta. Jest to jednonawowa świątynia murowana, zbudowana na planie prostokąta. Elewację zewnętrzną zdobią pilastry w typie jońskim. Kościół posiada trójdzielne prezbiterium z przybudówką i czworoboczną wieżą frontową wznoszącą się ponad korpusem budowli.

Wnętrze przykryte jest drewnianym stropem. Wczesnobarokowy ołtarz i ambona pochodzą z nieistniejącego dziś zboru w Piaskach. Umieszczony w ołtarzu dwustrefowy obraz z przedstawieniem Ukrzyżowania i Ostatniej Wieczerzy namalowano w XVII wieku.

W zborze znajduje się portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako dowód wdzięczności za wydanie pozwolenia na jego budowę.

Na klatce schodowej prowadzącej z przedsionka na chór widoczne są tablice trumienne bogatych parafian wykonane z miedzi, żelaza lub mosiądzu.

W kościele rozbrzmiewają organy wykonane w 1912 r. przez renomowaną, niemiecką firmę E. F. Walcker & Co. z Ludwigsburga. Instrument jest wykorzystywany podczas organizowanych cyklicznie koncertów o nazwie: „Ewangelicka 1 Festiwal Organowy”.

Kościół otacza porośnięty drzewami cmentarz, na którym zachowało się kilka klasycystycznych nagrobków z przełomu XVIII i XIX stulecia. Zobaczyć tam można w szczególności grób głównego fundatora świątyni – Jana Piaskowskiego.

Jak dojechać:

Ewangelicki kościół św. Trójcy znajduje się w Lublinie przy ul. Ewangelickiej 1.

Współrzędne GPS: 51°14′53,77″N 22°33′20,23″E

Zwiedzanie:

Kościół można zobaczyć od wewnątrz przed lub po nabożeństwach, które odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:00.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Lubelszczyzny i Podkarpacia, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2013,
  2. Tablica informacyjna na ścianie kościoła,
  3. http://lublin.luteranie.pl/ – dostęp 4 marca 2018 r.,
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Aw._Tr%C3%B3jcy_w_Lublinie – dostęp 4 marca 2018 r.,
  5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Ewangelicko-Augsburska_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Lublinie – dostęp 4 marca 2018 r.
Kościół ewangelicki w Lublinie
Kościół ewangelicki w Lublinie
Kościół ewangelicki w Lublinie

Leave a Comment