LADING

Ewangelicki kościół św. Trójcy w Węgrowie

Murowany, klasycystyczny kościół św. Trójcy w Węgrowie zbudowano w latach 1838 – 1841 z inicjatywy pastora Karola Tetfejlera.

Kościół św. Trójcy ma jedną nawę, nie posiada wyodrębnionego prezbiterium. W 1898 r. do świątyni, nad kruchtą, dostawiono wieżę zwieńczoną piramidalnym dachem.

Wewnątrz znajduje się ołtarz główny z obrazem olejnym Chrystus w Ogrójcu oraz chór muzyczny z organami.

Kościół św. Trójcy od swego powstania aż do dziś stanowi siedzibę ewangelickiej parafii w Węgrowie.

Jak dojechać:

Kościół ewangelicki św. Trójcy znajduje się przy ul. Gabriela Narutowicza 18A w Węgrowie, w województwie mazowieckim, 95 km na wschód od Warszawy.

Współrzędne GPS: 52°24′00,9″N 22°00′46,3″E

Zwiedzanie:

Kościół można obejrzeć od zewnątrz, a wewnątrz po nabożeństwach, które odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10:00.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2010,
  2. https://wegrow.luteranie.pl/2017/kosciol-pod-wezwaniem-swietej-trojcy/nggallery/page/1 – dostęp 14 sierpnia 2023 r.,
  3. https://www.luteranie.pl/wegrow-kosciol-sw-trojcy/ – dostęp 14 sierpnia 2023 r.,
  4. https://wegrow.luteranie.pl/z-kart-historii/ – dostęp 14 sierpnia 2023 r.,
  5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_W%C4%99growie – dostęp 14 sierpnia 2023 r.

Leave a Comment