LADING

Grodzisko Gnieźninek w Gnieźnie

Położony około 1 km na wschód od Góry Lecha pierścieniowy gród zwany Gnieźninkiem powstał zapewne na początku XI wieku. Nie był to obiekt okazały, jego średnica u podstawy wynosiła tylko 60 metrów. Położony wewnątrz wałów majdan miał natomiast nieco ponad 20 metrów średnicy. Za to bagniste otoczenie oraz płynąca w pobliżu rzeka Struga Gnieźnieńska zapewniały dobre walory obronne.

Najważniejszą funkcją Gnieźninka była ochrona książęcego grodu na Górze Lecha. Być może ta niewielka twierdza służyła także okolicznej ludności jako miejsce ucieczki w razie najazdu wroga.

Prowadzone w latach siedemdziesiątych XX stulecia prace archeologiczne wykazały, że wały grodu miały konstrukcję drewniano-ziemną przekładkową z warstw drewna dębowego.

Gnieźninek został zniszczony, co łączone jest z najazdem czeskiego księcia Brzetysława w latach trzydziestych XI stulecia. Po tym wydarzeniu warownia nigdy nie została odbudowana.

Zachowane do dziś wały grodziska Gnieźninek są dobrze widoczne w terenie. Mają około 4 metrów szerokości w koronie i do 8 metrów wysokości względnej.

Jak dojechać:

Gnieźninek położony jest w północno-wschodniej części Parku Miejskiego im. Gen. Władysława Andersa w Gnieźnie, w województwie wielkopolskim.

Współrzędne GPS: 52°32′06,4363″N 17°36′37,5851″E

Zwiedzanie:

Wstęp wolny, grodzisko jest ogólnodostępne, znajduje się na terenie parku miejskiego.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. T. Janiak, [w:] Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Tom 4, Gniezno 2018,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_Gnie%C5%BAninek_(Gniezno) – dostęp 1 października 2023 

Leave a Comment