LADING

Grodzisko koło Tykocina

gro tyk nr 1

Grodzisko koło Tykocina

We wczesnym średniowieczu rejon obecnego Tykocina był terenem pogranicznym, stanowiącym wschodnią rubież Mazowsza. Plemiona polskie stykały się tu z ludnością ruską i bałtyckimi Jaćwingami. Nie zawsze było to sąsiedztwo spokojne. W latach trzydziestych i czterdziestych XI wieku, po upadku pierwszej monarchii piastowskiej, na Mazowszu istniało samodzielne państwo, które od imienia swojego założyciela, zwane jest państwem Miecława. Miecław pozostawał w sojuszu z Litwinami i Jaćwingami, a wojny prowadził z Rusią Kijowską.W 1047 r. Państwo Miecława upadło na skutek przegranej wielkiej bitwy z wojskami Kazimierza Odnowiciela, którego wspierały oddziały ruskie. Zwycięski Kazimierz Odnowiciel włączył Mazowsze do odbudowanego państwa polskiego.

Od końca XII wieku, Jaćwingowie i spokrewnieni z nimi Prusowie coraz śmielej napadali na Mazowsze w poszukiwaniu łupów. Zagrożenie ze strony niespokojnych sąsiadów sprawiło, że w XII wieku władcy Mazowsza umocnili granicę poprzez budowę drewniano-ziemnego grodu 3 kilometry na południe od obecnego Tykocina. Gród funkcjonował tu prawdopodobnie do końca XIII wieku.

wnetrze 2

Wnętrze grodziska

Do dziś, w miejscu dawnego grodu zachowało się grodzisko, którego ziemne wały są nadal wyraźnie widoczne w terenie. Po opuszczeniu grodu, centrum osadnictwa przesunęło się nieco na północ, nad Narew, co zapoczątkowało historię obecnego Tykocina.

Jak dojechać:

Na dokładnych mapach okolic Tykocina grodzisko jest zaznaczane pod nazwą Zamczysko. Grodzisko znajduje się niecałe 3 km w linii prostej na południe od centrum Tykocina, w województwie podlaskim.

Jadąc z Tykocina drogą nr 671 należy kierować się na Jeżewo. Po przejechaniu około 3 km skręcamy w lewo, w wąską drogę asfaltową biegnącą w kierunku Sanik. Drogą tą jedziemy około 1 km, aż do momentu w którym po lewej stronie, kilkaset metrów od drogi, dostrzeżemy grodzisko. Do grodziska idziemy pieszo, bacząc aby nie zniszczyć znajdujących się po drodze upraw.

Współrzędne GPS: 53°10’48″N   22°45’51″E

Zwiedzanie:

Nie udało mi się ustalić, czy grodzisko znajduje się na terenie będącym własnością prywatną. Tablica znajdująca się obok grodziska sugeruje, że grodzisko zwiedzić może każdy, kto nie będzie go niszczyć. Podczas mojej wizyty grodzisko było strzeżone przez krowy, które na szczęście okazały się być istotami łagodnego usposobienia.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. Tablica informacyjna znajdująca się obok grodziska,
  2. http://wikimapia.org/29524769/pl/Grodzisko-w-Tykocinie – stan na dzień 3 września 2015 r.,
  3. J. Bieniak, Państwo Miecława, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Leave a Comment