LADING

Grodzisko w Stradowie

dscn6082

Grodzisko w Stradowie – majdan „Zamczyska”

Wieloczłonowe grodzisko w Stradowie, o powierzchni około 25 hektarów, jest jednym z największych w Polsce. Położone jest na lessowym płaskowyżu wznoszącym się na wysokość 352 m n.p.m. Główny gród, zwany „Zamczyskiem”, zajmuje około 1,7 ha. Zachowana do dziś wysokość wałów „Zamczyska”, mierzona od strony zewnętrznej, dochodzi do 10 – 12 metrów, a ich szerokość osiąga 20 metrów.

Obok grodu istniały co najmniej trzy podgrodzia. Największe było podgrodzie „Barzyńskie” o powierzchni około 16 hektarów. Pozostałe dwa duże podgrodzia to „Mieścisko” oraz „Waliki”. Poszczególne człony grodu miały własne umocnienia w postaci wałów ziemnych lub drewniano – ziemnych otoczonych od zewnątrz fosami.

dscn6044

Widok na „Mieścisko” z wału „Zamczyska”

Archeolodzy toczą spory odnośnie datowania grodziska w Stradowie, które mogło funkcjonować najwcześniej od VIII wieku i nie dłużej niż do XII wieku. Przeważa jednak opinia, że gród w Stradowie istniał od IX do XI wieku, a ten okres jest dzielony na kilka faz budowy umocnień.

Na terenie grodziska odkryto ślady 221 obiektów wczesnośredniowiecznych, z których 26 uznano za półziemianki służące na cele mieszkalne. Chaty miały wymiary od 2,8 x 3 metry do 5,8 x 6,4 metra. Do ogrzewania służyły wyłożone kamieniami paleniska, gliniane piece kopułkowe lub piece wykonane z kamieni łączonych gliną. Przyjmuje się, że wczesnośredniowieczny Stradów zamieszkiwało na stałe kilkaset osób. W razie zagrożenia w grodzie chroniła się ludność z okolicznych osad otwartych.

Z wałów grodziska w Stradowie roztacza się widok na malowniczy pejzaż poprzecinany wąwozami.

Jak dojechać:

Grodzisko położone jest w Stradowie, w gminie Czarnocin, w powiecie kazimierskim, w województwie świętokrzyskim, 61 kilometrów na północy wschód od Krakowa. Jadąc drogą nr 770 od strony Dziekanowic w kierunku Czarnocina, należy w miejscowości Ciuślice skręcić w lewo w drogę na Zagaje Stradowskie. Podróżujemy nią około 3,6 kilometra, po czym tuż za drewnianym kościołem w Stradowie skręcamy w lewo, w wąską asfaltową drogę. Jedziemy nią około 400 metrów, aż do parkingu. Ostatni, liczący około 500 metrów odcinek z parkingu do grodziska pokonujemy pieszo polną drogą wiodącą w górę.

Współrzędne GPS: 50°22′12″N 20°28′52″E

Zwiedzanie:

Wstęp na grodzisko jest wolny przez cały rok.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. J. Poleski, Małopolska w VI – X wieku. Studium Archeologiczne, Kraków 2013,

  2. J. Poleski, Katalog grodzisk z VIII – X w. z terenu Małopolski, Kraków 2013,

  3. Tablica informacyjna grodziska,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Strad%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie) – stan na 6 sierpnia 2016 r.

(1) Comment

  • Iwona Smolarkiewiecz
    25 grudnia, 2018 at 10:40 am

    Dla zainteresowanych proponuję lekturę „Pogański książę silny wielce” autorstwa Janusza Roszko (rok wydania 1970). Pozycja traktuje o grodzie w Stradowie, Chodliku, Wiślicy i nie tylko. Wciąga pięknem polonistycznych opisów tak głęboko, że archeolodzy mogą się nie dokopać by czytelnika z książki wyciągnąć:) Autorowi nie brak również poczucia humoru, którym chętnie dzieli się z nami na kartach tej wiekowej już publikacji.

Leave a Comment