LADING

Grodzisko w Wyszogrodzie

Szczyt Góry Zamkowej

Prawdopodobnie od XI wieku, na stromym wzniesieniu zwanym obecnie Górą Zamkową, funkcjonował ważny gród. Już wtedy mógł on być jednym z ważniejszych ośrodków na Mazowszu, z którego kontrolowano pobliską przeprawę przez Wisłę.

Schody prowadzące na Górę Zamkową

Na początku XIII wieku, na polecenie księcia Konrada Mazowieckiego, zbudowano tu nowy, drewniany kasztel. Służył on niespełna 200 lat, po czym został rozebrany, aby na jego miejscu mógł powstać murowany zamek. Stało się to pod koniec XIV wieku, najpewniej z inicjatywy księcia Janusza Starszego. Zamek murowany miał kształt nieregularny, zajmował powierzchnię około 1700 – 2000 metrów kwadratowych. Wjazd do twierdzy znajdował się od północy, prowadził przez most położony na 6 murowanych filarach, z jednym przęsłem zwodzonym. Dom książęcy położony był po wschodniej stronie wzgórza, a główna wieża wznosiła się w zachodniej części fortyfikacji. W XVI wieku powstał drugi dom zamkowy, zwany nowym, z okazałym piętrem reprezentacyjnym. Począwszy od 1526 r., czyli od włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego, warownia stanowiła centrum administracji starościńskiej.

Posadowienie fundamentów zamku na niestabilnych wałach dawnego grodu spowodowało powolną destrukcję murów. Dzieła zniszczenia dopełniły siedemnastowieczne wojny i brak koniecznych inwestycji remontowych. Po 1798 r. zamek został rozebrany.

Na owalnym szczycie Góry Zamkowej, który ma wymiary około 28 na 38 metrów, nie sposób dziś dopatrzyć się pozostałości dawnego zamku. Dlatego też miejsce to bardziej przypomina grodzisko niż teren pozamkowy. Za to rozciąga się stąd ujmujący widok na dolinę Wisły. W oddali, w kierunku wschodnim widoczny jest nawet gmach niezwykłego zabytku – romańskiego kościoła w Czerwińsku nad Wisłą.

Widok na Wisłę

Jak dojechać:

Góra Zamkowa w Wyszogrodzie położona jest przy ul. Wiślanej. Wyszogród to niewielkie miasto w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 50 i nr 62.

Współrzędne GPS dla miasta Wyszogrodu: 52°23′20″N 20°11′27″E

Zwiedzanie:

Wstęp na grodzisko jest wolny przez cały rok.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon Zamków w Polsce, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2012,

  2. G. Nowak, K. Matusiak, Przewodnik po obiektach zabytkowych na terenie dawnej ziemi wyszogrodzkiej, Oficyna Wydawnicza Liber Novum,

  3. Tablica informacyjna na szczycie Góry Zamkowej,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszogr%C3%B3d – dostęp 19 maja 2017 r.

Leave a Comment