LADING

Grodzisko w Zbuczu

Grodzisko w Zbuczu

Pod koniec IX wieku, w dzisiejszym Zbuczu, Słowianie posadowili owalny gród o wymiarach około 87 na 80 metrów. Jest on uznawany za najstarszą budowlę obronną w międzyrzeczu środkowego Bugu i górnej Narwi.

Ziemne wały zostały zwieńczone płotem z dębowych bali, które od zewnątrz oblepiono gliną i wzmocniono kamieniami. Wał otoczony był płytką fosą. Na majdanie grodziska nie odnaleziono śladów trwałego osadnictwa. Mogły się tu znajdować jedynie czasowe budowle naziemne i ziemianki. Uważa się, że gród w Zbuczu był wykorzystywany jako miejsce schronienia okolicznej ludności w trakcie wrogich najazdów i jako ośrodek spotkań plemiennych.

Grodzisko w Zbuczu – fragment majdanu

Gród istniał krótko, został zniszczony na skutek pożaru. W XV i XVI wieku wał grodziska był wykorzystywany jako miejsce pochówków okolicznej ludności.

W 2004 r. na terenie grodziska w Zbuczu prace wykopaliskowe prowadził Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

W niewielkiej odległości od grodziska znajduje się wczesnośredniowieczne cmentarzysko, o powierzchni około 1 ha. Odkryto na nim groby z obstawą kamienną oraz pochówki kurhanowe. Te dwa różne, funkcjonujące obok siebie sposoby grzebania zmarłych mogą świadczyć o przenikaniu się na tym terenie wpływów mazowieckich i ruskich. Kurhany są bowiem przypisywane plemionom wschodniosłowiańskim, a groby z obstawą kamienną były charakterystyczne dla ludności mazowieckiej.

Jak dojechać:

Grodzisko położone jest w Zbuczu, w gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim, 16,5 kilometra na wschód od Bielska Podlaskiego. Jadąc drogą nr 689 z Bielska Podlaskiego w kierunku Hajnówki, należy w Zbuczu skręcić w prawo w polną drogę, na którą kieruje znak informujący o grodzisku. Grodzisko położone jest około 300 metrów od drogi nr 689. Miejscowa ludność nazywa je „Okopami”.

Współrzędne GPS dla Zbucza: 52°45′00,0000″N 23°25′59,8800″E

Zwiedzanie:

Wstęp na grodzisko jest wolny przez cały rok.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. Tablice informacyjne grodziska,

  2. http://www.ugczyze.pl/atrakcje4.htm – dostęp 5 października 2016 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbucz – dostęp 5 października 2016 r.

(1) Comment

  • Jan
    10 października, 2018 at 8:44 pm

    Słowianie? A może jeszcze Polacy? O Jaćwingach to słyszał kto tam z państwa,, historyków”?

Leave a Comment