LADING

Kamienica Oleśnickich w Sandomierzu

Renesansową Kamienicę Oleśnickich przy Rynku w Sandomierzu zbudowano w drugiej połowie XVI wieku. Jest to konstrukcja murowana, dwupiętrowa z charakterystycznymi głębokimi podcieniami. Szczyt budowli wieńczy attyka.

Z uwagi na zły stan techniczny obiektu w 2023 r. ma rozpocząć się jego remont generalny.

Kamienic Oleśnickich jest uznawana za możliwe, choć niepewne miejsce zawarcia Zgody Sandomierskiej, czyli dokumentu podpisanego 14 kwietnia 1570 r. przez przedstawicieli trzech kościołów protestanckich: ewangelików reformowanych, braci czeskich i luteranów. Na jego podstawie ustalono wspólny tekst wyznania wiary oraz postanowiono o wzajemnym uznawania sakramentów i kaznodziejów. Planowo również wspólne synody. Zgoda Sandomierska jest uznawana za najstarszy akt ekumeniczny w Europie.

Jak dojechać:

Kamienica Oleśnickich znajduje się ul. Rynek 10 w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim.

Zwiedzanie:

Budynek można oglądać od zewnątrz, wnętrza mają być udostępniane po skończeniu remontu.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_Ole%C5%9Bnickich – dostęp 19 lutego 2023 r.,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgoda_sandomierska – dostęp 19 lutego 2023 r.,
  3. https://muzhp.pl/pl/e/1155/ugoda-sandomierska-miedzy-trzema-wyznaniami-protestanckimi-w-rzeczypospolitej – dostęp 19 lutego 2023 r.,
  4. http://zamek-sandomierz.pl/419-450-lat-zgody-sandomierskiej – dostęp 19 lutego 2023 r.
Kamienica Oleśnickich w Sandomierzu

Leave a Comment