LADING

Kapliczka słupowa w Imbramowicach

Kapliczka w Imbramowicach

Murowana kapliczka w Imbramowicach powstała w XVIII wieku na niewielkim pagórku, przy skrzyżowaniu dróg. Do jej budowy użyto łączonej zaprawą czerwonej cegły, posadowionej na kamiennym cokole. Walcowata, słupowa konstrukcja została zakończona arkadami, przez które widoczna jest współczesna figura Matki Bożej. Za nakrycie służy stożkowy daszek zakończony krzyżem.

Kapliczka urzeka swoim prostym, archaicznym wyglądem. Stojąc u jej podnóża, można podziwiać budowle klasztoru norbertanek oraz malownicze ukształtowanie terenu w dolinie rzeki Dłubni.

Obiekt pełnił funkcję nie tylko religijną, ale i użytkową. Uważa się bowiem, że kapliczka stanowiła także znak informacyjny – latarnię dla podróżnych – przydatny zwłaszcza w okresie zimowym.

Jak dojechać:

Kapliczka znajduje się w linii prostej 250 metrów na północny zachód od klasztoru norbertanek w Imbramowicach, obok skrzyżowania dróg asfaltowych, z których jedna oddziela ją od cmentarza.

Imbramowice to wieś w gminie Trzyciąż, w powiecie olkuskim, w województwie małopolskim, 36 kilometrów na północny zachód od Krakowa.

Współrzędne GPS dla Imbramowic: 50°18′05″N 19°51′41″E

Zwiedzanie:

Kapliczkę można oglądać nieodpłatnie w każdym czasie.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. http://ugtrzyciaz.itcom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=123 – dostęp 3 września 2017 r.,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Imbramowice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie) – dostęp 3 września 2017 r.

Leave a Comment