LADING

Kolumna z krzyżem w Olkuszu

Najsłynniejsza w Polsce kolumna wzniesiona na cześć króla Zygmunta III Wazy znajduje się na Placu Zamkowym w Warszawie. Obiekty tego typu znajdują się także w innych miejscach kraju.

Niepozorna, kamienna kolumna stoi w Olkuszu nieopodal kościoła św. Andrzeja. Ma ona upamiętniać zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem stoczonej w 1683 r. Olkuska kolumna powstała w 1686 r., o czym świadczy zamieszczony na niej napis. Na jej szczycie znajduje się obecnie niewielki krzyż, który zastąpił znajdującą się tam wcześniej rzeźbę Chrystusa Frasobliwego. Zmieniło się również miejsce posadowienia budowli. Wedle rycin z XVIII wieku kolumna znajdowała się pierwotnie na olkuskim rynku. Nie wiadomo kiedy dokładnie przeniesiono ją na teren obok kościoła św. Andrzeja, zapewne stało się to w XIX stuleciu.

Jak dojechać:

Kolumna położona jest tuż obok zewnętrznej ściany prezbiterium kościoła pw. św. Andrzeja, przy ul. Szpitalnej 1 w Olkuszu, w województwie małopolskim.

Współrzędne GPS: 50°16′41,97″N 19°33′27,23″E

Zwiedzanie:

Wstęp wolny, obiekt dostępny przez cały czas.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. F. Kiryk i R. Kołodziejczyk (red.), Dzieje Olkusza i Regionu Olkuskiego, Tom I, Tom II, Warszawa – Kraków 1978,
  2. J. Sypień, O. Dziechciarz, Pamięć śladów, śladami pamięci – miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, Olkusz 2015,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_kolegiacka_%C5%9Bw._Andrzeja_Aposto%C5%82a_w_Olkuszu – dostęp 4 września 2022 r.

Leave a Comment