LADING

Kościół św. Anny w Rakowie

Po wypędzeniu z Rakowa braci polskich został do tego miasta sprowadzony zakon reformatów. Jego członkowie mieli za zadanie nawracać na katolicyzm dotychczasowych sympatyków arianizmu. Zakonnicy działali w Rakowie tylko kilka lat – od 1641do 1649 r. Najważniejszym śladem ich obecności w tym miejscu jest kościół pw. św. Anny, zwany poreformackim. Istniejące wcześniej budynki klasztorne nie zachowały się do naszych czasów.

Kościół pw. św. Anny to niewielka murowana, barokowa, jednonawowa świątynia, powstała w latach czterdziestych XVII stulecia. Ma konstrukcję dwuprzęsłową z zamkniętym wielobocznie prezbiterium, które jest węższe i niższe od nawy. Zakrystia została dobudowana od północy. Otwory okienne zamknięto półkoliście. Kościół ma dach dwuspadowy, z wyjątkiem zakrystii posiadającej przykrycie namiotowe. Na kalenicy znajduje się niewielka wieżyczka sygnaturkowa. Fasadę świątyni, ujętą w pary pilastrów, upiększono szczytem o falistym wykroju z wolutami, czyli ślimacznicami.

Wyposażenie wnętrza ma charakter późnobarokowy. Sklepienie kościoła jest kolebkowe z lunetami, na gurtach, z wyjątkiem zakrystii, w której zastosowano konstrukcję krzyżowo-żebrową. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Anny Samotrzeć otoczonej przez św. Józefa i św. Jana Chrzciciela. Na belce tęczowej wznosi się późnobarokowy krucyfiks.

Obiekt został przebudowany w połowie XVIII wieku, a jego poważny remont przeprowadzono w 1906 r. Teren wokół świątyni otacza mur.

Jak dojechać:

Kościół św. Anny położony jest przy ul. Klasztornej w Rakowie, niegdyś mieście, a obecnie wsi będącej siedzibą gminy znajdującej się w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, 124 kilometry na północny wschód od Krakowa.

Współrzędne GPS: 50°40′25,03″N 21°02′45,70″E

Zwiedzanie:

Kościół św. Anny wydaje się być opuszczony, można go oglądać tylko od zewnątrz.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. A. Zwierzyńska, K. Śliwa, Przewodnik po gminie Raków i produktach lokalnych obszaru LGD „Białe Ługi”, Raków 2011,
  2. Rakowskie Aktualności Kwartalne, nr 18 (2015),
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Anny_w_Rakowie_(powiat_kielecki) – dostęp 9 września 2017 r.
Kościół św. Anny w Rakowie

Leave a Comment