LADING

Kościół św. Michała Archanioła w Rudzińcu

Drewniany kościół w Rudzińcu pw. św. Michała Archanioła powstał w 1657 r. Świątynia była wówczas filią parafii w Rudnie. Stan ten trwał aż do 1945 r., wówczas bowiem w Rudzińcu ustanowiono samodzielną parafię. W roku 1853 od strony zachodniej do kościoła dobudowano wieżę – dzwonnicę, a w 1872 r. wykonano ceglaną podmurówkę. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1936 r., kiedy wykonano zachodni przedsionek.

Kościół jest świątynią orientowaną, w większości zrębową, posadowioną na ceglanej podmurówce. Wieża – dzwonnica zbudowana została jako konstrukcja słupowa. Świątynia posiada jedną nawę wzniesioną na planie zbliżonym do kwadratu oraz prostokątne prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. W zewnętrznym wyglądzie kościoła dominuje wieża – dzwonnica wyposażona w gotycki dzwon z 1481 r., do której od zachodu dołączono wzniesiony w technologii szkieletowej przedsionek. Większość ścian zewnętrznych została oszalowana deskami. Poszczególne części świątyni posiadają odrębne dachy kryte gontem.

Wewnątrz, w prezbiterium znajduje się pozorne sklepienie kolebkowe, w nawie, zakrystii i przedsionku jest zaś strop belkowy podbity deskami.

Całe wnętrze kościoła udekorowane zostało barokową polichromią figuralno-ornamentową z 1657 r. Ukazuje ona Trójcę Świętą, sceny z życia, męki i zmartwychwstania Pana Jezusa, Sąd Ostateczny oraz wizerunki świętych. Wyposażenie kościoła w większości jest barokowe i najczęściej pochodzi z XVIII wieku. W kruchcie zachowała się kamienna kropielnica z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Wokół kościoła funkcjonuje cmentarz.

Świątynia jest elementem Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

Jak dojechać:

Kościół położony jest w Rudzińcu, w powiecie gliwickim, w województwie śląskim.

Współrzędne GPS: 50°21′13,08″N 18°24′26,11″E

Zwiedzanie:

Kościół można zwiedzać po nabożeństwach.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. B. Cenda, Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane. Województwo śląskie. Przewodnik, Kraków 2015,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Micha%C5%82a_Archanio%C5%82a_w_Rudzi%C5%84cu – dostęp 25 kwietnia 2021 r.
  3. http://parafia-rudziniec.pl/ – dostęp 25 kwietnia 2021 r.
Kościół św. Michała Archanioła w Rudzińcu
Kościół św. Michała Archanioła w Rudzińcu
Kościół św. Michała Archanioła w Rudzińcu

Leave a Comment