LADING

Kościół św. Władysława w Szydłowie

DSCN2716

Kościół św. Władysława w Szydłowie – widok od strony południowo-zachodniej

Murowany kościół farny pw. św. Władysława w Szydłowie powstał w 1355 r. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. Stanął w miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Szydłowska fara jest zaliczana do tzw. kościołów baryczkowskich. Budowano je jako akt zadośćuczynienia króla Kazimierza Wielkiego za zabicie księdza Marcina Baryczki, utopionego w Wiśle za krytykę władcy.

DSCN2702

Kościół św. Władysława w Szydłowie

Kościół św. Władysława w Szydłowie jest jedyną średniowieczną budowlą w tej miejscowości wzniesioną z cegły. Świątynia została zbudowana na planie prostokąta, składa się z dwóch naw.

W 1630 r. doszło do pożaru kościoła, w wyniku czego zniszczeniu uległ dach i sklepienie. Farę niebawem odbudowano, lecz jej oryginalny wygląd został odtworzony tylko w prezbiterium.

Kolejne zniszczenia miały miejsce w 1944 r., kiedy to na skutek działań wojennych spalił się dach kościoła. W latach 1945 – 1948 przeprowadzono odbudowę i regotyzację świątyni. Podczas tych prac odkryto dwa bogate gotyckie portale z XIV wieku – południowy i zachodni.

W ołtarzu głównym kościoła znajduje się tryptyk z początku XVI wieku przedstawiający Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem oraz apostołów Piotra i Pawła. Tryptyk ten został przywieziony po II wojnie światowej z terenów Dolnego Śląska.

DSCN2708

Dzwonnica przy kościele św. Władysława

Nieopodal fary stoi kwadratowa dzwonnica z 1724 r., która powstała prawdopodobnie na skutek przebudowy dawnej baszty obronnej.

Przy murze obronnym, na południe od kościoła św. Władysława znajdują się ruiny wikarówki z przełomu XIV i XV wieku. Budynek ten został zniszczony w 1944 r. w trakcie działań wojennych.

Kościół św. Władysława w Szydłowie położony jest na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca.

Jak dojechać:

Kościół św. Władysława znajduje się w Szydłowie, miejscowości położonej w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim, 115 km na północny wschód od Krakowa. W Szydłowie krzyżują się drogi wojewódzkie nr 765 i 756.

Współrzędne GPS: 50°35′27″N 21°00′13″E

Zwiedzanie:

Kościół św. Władysława w Szydłowie można bezpłatnie zwiedzać przed lub po nabożeństwie.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. H. Samsonowicz, Początki samorządowego Szydłowa, w: Szydłów przez stulecia – Monografia gminy Szydłów, pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Szydłów 2012,
  2. F. Kiryk, Szydłów w późnym średniowieczu, w: Szydłów przez stulecia – Monografia gminy Szydłów, pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Szydłów 2012,
  3. ks. R. Piwowarczyk, K. Pytkowska, Parafia Szydłów w latach 1945 – 2011, w: Szydłów przez stulecia – Monografia gminy Szydłów, pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego, Szydłów 2012,
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._W%C5%82adys%C5%82awa_w_Szyd%C5%82owie – stan na dzień 26 maja 2016 r.,
  5. http://www.szydlow.pl/kosciol-sw-wladyslawa – stan na dzień 26 maja 2016 r.

Leave a Comment