LADING

Kościół w Gierczycach

Drewniany kościół w Gierczycach pw. św. Mikołaja powstał w 1708 roku. Jest to orientowana, jednonawowa świątynia zrębowa z prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. Modrzewiowe ściany oszalowano pionowo deskami.

W 1797 r. do prezbiterium dobudowano piętrową konstrukcję murowaną obejmującą zakrystię oraz bibliotekę i pomieszczenie kolatora na piętrze, z którego mógł on obserwować nabożeństwo. Przylegające do nawy od zachodu i południa kruchty pochodzą z XIX stulecia.

Kościół posiada dwuspadowe dachy, z wyjątkiem trójspadowego nad zakrystią. Na kalenicy nawy wznosi się niewielka wieżyczka sygnaturkowa.

Wnętrze nakrywają płaskie stropy. Większość wyposażenia świątyni – obejmującego trzy ołtarze, ambonę, konfesjonały, chrzcielnicę, ławki i krucyfiks w otworze tęczowym – pochodzi z końca osiemnastego wieku. Dominuje styl rokokowy w ujęciu ludowym.

Obok kościoła stoi zbudowana w XVIII stuleciu kwadratowa, drewniana dzwonnica bramna wyposażona w trzy dzwony. Jej przykrycie stanowi namiotowy, gontowy dach zwieńczony latarnią, z kulą, krzyżem i ruchomym kogucikiem. Ściany dzwonnicy obito pionowo deskami.

Teren wokół kościoła otacza płot, za którym piętrzą się liczne drzewa.

Jak dojechać:

Kościół położony jest w Gierczycach, wsi w gminie Wojciechowice, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim, 9 kilometrów na wschód od Opatowa.

Jadąc drogą nr 74 od Annopola w kierunku Opatowa, należy w Gierczycach skręcić w prawo w boczną asfaltową drogę na Kaliszany – tuż przed skrzyżowaniem znajduje się znak wskazujący zabytek. Po przejechaniu około 800 metrów zobaczymy kościół po lewej stronie ulicy.

Współrzędne GPS dla Gierczyc: 50°48′21,93″N 21°31′45,52″E

Zwiedzanie:

Kościół można zobaczyć po nabożeństwie. Msze święte są odprawiane w każdą niedzielę o godz.: 8:00, 10:00 i 12:00, w dni powszednie o godz. 18:00, a zimą o godz. 16:00.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. B. Cenda, Kościoły, kaplice i dzwonnice drewniane. Województwo świętokrzyskie. Przewodnik, Kraków 2012,
  2. http://www.gierczyceparafia.pl/ – dostęp 13 lutego 2018 r.,
  3. http://www.wojciechowice.com.pl/ – dostęp 13 lutego 2018 r.,
  4. Tablica informacyjna obok kościoła,
  5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Gierczyce_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie) – dostęp 13 lutego 2018 r.
Ołtarz główny w kościele w Gierczycach
Kościół w Gierczycach
Kościół w Gierczycach
Kościół w Gierczycach
Kościół w Gierczycach

Leave a Comment