LADING

Kościół w Jaślanach

Kościół pw. Niepokolanego Poczęcia Najwiętszej Marii Panny w Jaślanach wzniesiono w 1904 r. w stylu neogotyckim. Budowla tak dobrze przypomina gotyckie świątynie, że na pierwszy rzut oka wydaje się być znacznie starsza niż jest.

Kościół w Jaślanach jest jednonawowy, z dwoma bocznymi kaplicami tworzącymi transept. Ściany obiektu wzmocniono szkarpami, a jako przykrycia użyto czerwonej dachówki. Nawa jest szersza niż prezbiterium, które zostało zamknięte trójbocznie i posiada dwie boczne zakrystie. Fasadę kościoła zwieńczono szczytem schodkowym. Najwyższym punktem świątyni jest wieżyczka sygnaturkowa znajdująca się na przecięciu nawy z transeptem.

Wnętrze kościoła zostało nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Zachowały się trzy ołtarze neogotyckie: dwa z nich (główny i św. Józefa) powstały w 1910 r. Z początku XX wieku pochodzi polichromia figuralna i ornamentalna zdobiąca świątynię.

Jak dojechać:

Kościół położony jest w Jaślanach, nr budynku 395, w gminie Tuszów Narodowy, w województwie podkarpackim, 15 km na północ od Mielca.

Współrzędne GPS: 50°23′56,79″N 21°29′25,61″E

Zwiedzanie:

Kościół można zwiedzać po nabożeństwach, msze św. są odprawiane w następującym porządku:

– w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 15.00,
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00,
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 10.30, 17.00.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. https://diecezjasandomierska.pl/jaslany-niepokalanego-poczecia-nmp/ – dostęp 3 października 2021 r.,
  2. http://tuszownarodowy.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=27&menu=44&strona=1 – dostęp 3 października 2021 r.,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Niepokalanego_Pocz%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ja%C5%9Blanach – dostęp 3 października 2021 r.
Kościół w Jaślanach
Kościół w Jaślanach
Kościół w Jaślanach

Leave a Comment