LADING

Kościół w Narwi

Kościół w Narwi

Drewniany kościół w Narwi pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa Męczennika zbudowano w latach 1738-1748. Powstał na planie prostokąta. Jest to orientowana trójnawowa konstrukcja o układzie bazylikowym, z prosto zamkniętym prezbiterium oraz wyodrębnioną, niewielką kruchtą. W wyglądzie zewnętrznym zwracają uwagę dwie trzykondygnacyjne wieże obejmujące trójkątny szczyt fasady. Ściany zewnętrzne oszalowano deskami, ich brązowy odcień ładnie komponuje się z białym kolorem ram okiennych. Jako pokrycie dachu kościoła i hełmów służy obecnie blacha.

Nawa główna została oddzielona od bocznych za pomocą dwóch rzędów filarów, wzmocnionych lisicami, tworzących arkady. Między dolnymi kondygnacjami wież znajduje się chór muzyczny. Ołtarz główny oraz dwa boczne zamykające nawy powstały w stylu klasycystycznym. Ściany wewnętrzne ozdobiono roślinnymi ornamentami. Ołtarze boczne mają cechy stylistyczne właściwe dla baroku i rokoka.

Dzwonnica obok kościoła w Narwi

Obecny kościół był poprzedzony starszą świątynią zbudowaną w XVI wieku. Pamiątką po tej budowli są dwa obrazy namalowane na desce: Ukrzyżowanie datowane na II połowę XVI stulecia, a także wizerunek Matki Boskiej – Hodegetrii z XVII wieku.

Przy ścianie zewnętrznej prezbiterium znajduje się pochodząca z XVI stulecia, wykonana z piaskowca tablica przedstawiająca opartego na włóczni rycerza lub myśliwego, przy którym siedzi pies. Niegdyś znajdowała się ona w kruchcie. Wedle legendy jest to postać grzesznego dworzanina króla Zygmunta Augusta. Miał on nawrócić się tuż przed śmiercią i poprosić, aby został pochowany w przedsionku kościoła. Zgoda na deptanie grobu dworzanina przez wchodzących miała stanowić akt pokuty, odkupienia win. W innej wersji historia opowiada o skruszonym rozbójniku.

Kościół był kilkakrotnie remontowany w XIX wieku oraz odnawiany po uszkodzeniach doznanych w trakcie konfliktu polsko-bolszewickiego w 1920 r. oraz podczas II wojny światowej. Ostatnie prace, obejmujące wymianę poszycia dachu, wykonano w 2011 r.

Obok świątyni stoi dwukondygnacyjna drewniana dzwonnica powstała w latach 1773-1791.

Jak dojechać:

Kościół położony przy ul. Kościelnej 1 w Narwi, miejscowości będącej siedzibą gminy, w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim, 40 kilometrów na południowy wschód od Białegostoku.

Współrzędne GPS: 52°54′55″N 23°31′11″E

Zwiedzanie:

Wnętrze kościoła można zobaczyć po nabożeństwie.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2010,

  2. Tablica informacyjna przed kościołem,

  3. http://www.portals.narew.gmina.pl/parafie/99-parafia-rzymskokatolicka-w-narwi – dostęp 9 sierpnia 2017 r.,

  4. http://drohiczynska.pl/parafie/narew-parafia-wniebowziecia-nmp-i-sw-stanislawa-biskupa-i-meczennika/#rys-historyczny – dostęp 9 sierpnia 2017 r.,

  5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_i_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_w_Narwi – dostęp 9 sierpnia 2017 r.

Leave a Comment