LADING

Kościół w Papowie Biskupim

Kościół w Papowie Biskupim

Jednonawowy, orientowany kościół pw. św. Mikołaja w Papowie Biskupim wznieśli Krzyżacy na przełomie XIII i XIV wieku. Do budowy użyto głównie polnych głazów, a także cegły i wiórów kamiennych.

W 1768 r. świątynię powiększono poprzez dostawienie od południa ceglanej kaplicy pw. św. Huberta. W tym czasie posadowiono prawdopodobnie dolny odcinek wieży, górna jej część powstała zaś dopiero w 1841 r. Od północy do kościoła przylega boczna kruchta oraz zakrystia.

Kościół w Papowie Biskupim

Urodę świątyni wzmacnia kilka ostrołukowo zakończonych okien.

Najcenniejszymi zabytkami ruchomymi są trzy późnośredniowieczne figury powstałe około 1520 r., które niegdyś były elementami niezachowanego do dziś tryptyku. Są to postać Madonny z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym oraz rzeźby św. Barbary i św. Katarzyny przy wejściu do kaplicy św. Huberta.

Chór i prospekt organowy pochodzą z XVIII wieku. Na wieży kościoła zawieszony jest spiżowy dzwon odlany około 1370 r., który zapewne pierwotnie znajdował się w pobliskim zamku. Widnieje na nim łacińska inskrypcja o następującej treści: „Głos mój słodko śpiewa i nielicznych do siebie woła”.

W każdej z dwóch krucht kościoła znajduje się jedna kamienna, granitowa kropielnica datowana na XIV stulecie.

Jak dojechać:

Kościół znajduje się w Papowie Biskupim, wsi będącej siedzibą gminy położonej w powiecie chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim, 30 kilometrów na północ od Torunia.

Adres:

Papowo Biskupie 14, 86-221 Papowo Biskupie

tel.: 56 676 81 16

Współrzędne GPS: 53°15′00,6″N 18°33′48,7″E

Zwiedzanie:

Wnętrze kościoła można nieodpłatnie zobaczyć po nabożeństwie lub, jeżeli będziemy mieć szczęście i będzie akurat otwarty, także w ciągu dnia.

Msze św. są odprawiane w niedziele i święta o godz. 8.00, 9.30, 11.00, a w dni powszednie o godz. 7:00 i 18:00 lub o 17:00 w okresie obowiązywania czasu zimowego.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. Tablica informacyjna w kościele,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Miko%C5%82aja_w_Papowie_Biskupim – dostęp 2 sierpnia 2017 r.,

  3. http://www.parafia.papowobiskupie.pl/koscioly.html – dostęp 2 sierpnia 2017 r.,

  4. https://diecezja-torun.pl/diecezja/parafia/35/parafia-pw-swietego-mikolaja-biskupa-w-papowie-biskupim – dostęp 2 sierpnia 2017 r.

Leave a Comment