LADING

Kościół w Przydonicy

Drewniany kościół w Przydonicy pw. św. Katarzyny zbudowano w 1527 r., a jego konsekracja nastąpiła dopiero około 1580 r. Powstał w technologii zrębowej, z wyjątkiem dobudowanej w XVIII stuleciu słupowej wieży.

Jest to gotycka jednonawowa konstrukcja z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Ściany zostały od zewnątrz oszalowane z listwowaniem. Dwuspadowy dach nad nawą i prezbiterium przykryto gontem. Na kalenicy osadzono drewnianą sygnaturkę. Wznosząca się nad obszerną kruchtą wieża posiada pozorną izbicę, powyżej której znajduje się gontowy hełm zakończony latarnią. Zakrystia położona jest od północy, a zachodnie wejście główne zabezpiecza przedsionek. Niewielka kruchta dostawiona została przy południowej ścianie świątyni.

Kościół w Przydonicy pw. Matki Bożej Różańcowej

Wnętrze przykryto płaskim stropem z zaskrzynieniami w nawie. Okna osadzono w obramieniach zamkniętych łukiem w „ośli grzbiet”.

Niezwykle piękna jest późnorenesansowa polichromia zachowana w prezbiterium, która pochodzi sprzed 1596 r. Przedstawia cykle Męki Pańskiej, Legendy o św. Stanisławie, Chrzest Chrystusa oraz wizerunki świętych. Malowidła w nawie są znacznie młodsze, powstały w 1904 r. W kościele zachowały się trzy gotyckie portale.

Rokokowy ołtarz główny i ambonę ufundowano w drugiej połowie XVIII wieku.

Wyjątkową wartość mają dwa ołtarze boczne w formie malowanych tryptyków stworzonych w warsztatach mistrzów małopolskich. Lewy – gotycki – pochodzi z XV stulecia, a prawy – gotycko-renesansowy – datowany jest na pierwszą połowę XVI wieku. W polu głównym każdego z ołtarzy bocznych znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Na belce tęczowej w kształcie „oślego grzbietu” stoją rzeźby Grupy Ukrzyżowania z drugiej połowy XVI stulecia.

W skład wyposażenia świątyni wchodzi również chrzcielnica z XIX wieku, krucyfiks późnogotycki z pierwszej połowy XVI stulecia oraz kamienna gotycka chrzcielnica z tego samego okresu.

Obecnie drewniana świątynia w Przydonicy nosi wezwanie Matki Bożej Różańcowej.

Jak dojechać:

Kościół położony jest w Przydonicy, wsi w gminie Gródek nad Dunajcem, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim, 101 kilometrów na południowy wschód od Krakowa.

Adres:

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Przydonicy

Przydonica 32

33-318 Gródek nad Dunajcem

tel. 18 444 38 30

Współrzędne GPS: 49°44′00″N 20°47′00″E

Zwiedzanie:

Kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej. Możliwość zwiedzenia wnętrza istnieje dla grup zorganizowanych lub jeżeli uda nam się trafić na moment, gdy świątynia jest otwarta. Nabożeństwa sprawowane są zazwyczaj w położonym niedaleko nowym murowanym kościele.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. Tablia informacyjna przed kościołem,

  2. http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=156 – dostęp 3 września 2017 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Boskiej_R%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowej_w_Przydonicy – dostęp 3 września 2017 r.,

  4. http://www.przydonica-wiz.diecezja.tarnow.pl/#start – dostęp 3 września 2017 r.

Leave a Comment