LADING

Kościół w Rożnowie

Kościół św. Wojciecha w Rożnowie

Drewniany, jednonawowy kościół pw. św. Wojciecha w Rożnowie zbudowano w 1661 r. z fundacji kasztelana wojnickiego Jana Wielopolskiego. W następnym roku stał się on ośrodkiem parafii.

Zamknięte trójbocznie prezbiterium świątyni jest węższe od nawy. Ściany zewnętrzne oszalowano pionowo deskami. Dach, w całości kryty blachą, ma nad nawą konstrukcję dwuspadową, a nad prezbiterium – wielopołaciową.

Osadzona na kalenicy baniasta wieżyczka sygnaturkowa posiada pozorną latarnię, powyżej której znajduje się niewielka cebulka zakończona krzyżem. Do prezbiterium przylegają dwie przybudówki zakrystyjne, a wejścia do nawy osłaniają małe kruchty.

Kościół w Rożnowie – widok od zachodu

Wnętrze kościoła przykryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym, choć występują również odcinki płaskich stropów oparte na słupach. Ściany były niegdyś ozdobione renesansową polichromią. Jej fragmenty zachowały się do dziś tylko na suficie chóru muzycznego. Większość widocznych malowideł ma pochodzenie współczesne.

W ołtarzu głównym dominują siedemnastowieczne rzeźby z Grupy Ukrzyżowania umieszczone na tle panoramy Rożnowa i Ziemi Świętej. Ołtarze boczne – św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej – powstały w drugiej ćwierci XVIII stulecia. Interesującymi obiektami są również pochodzące z XVII wieku zabytki: kamienna chrzcielnica, stalle z malowanymi zapleckami oraz konfesjonał. Poza tym w kościele znajdują się także trzy epitafia oraz liczne obrazy z różnych epok.

W stojącej obok świątyni dzwonnicy zawieszone są dwa dzwony. Starszy został odlany w 1661 r., a młodszy w 1964 r.

Jak dojechać:

Kościół położony jest w Rożnowie, wsi w gminie Gródek nad Dunajcem, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim, 90 kilometrów na południowy wschód od Krakowa.

Świątynię posadowiono na grzbiecie górskim nad Jeziorem Rożnowskim, około 300 metrów od Zamku Górnego w Rożnowie.

Adres:

Parafia Św. Wojciecha
Rożnów 124
33-316 Rożnów

tel. 18 44 03 003

Współrzędne GPS: 49°46′06,29″N 20°41′10,32″E

Zwiedzanie:

Kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej. Możliwość zwiedzenia wnętrza istnieje po nabożeństwach.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. P. Kutaś, Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Zakrzów 2013,

  2. Tablice informacyjne: przed i w kościole,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wojciecha_w_Ro%C5%BCnowie – dostęp 15 lipca 2017 r.,

  4. http://www.roznow.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=historia-parafii – dostęp 15 lipca 2017 r.

Leave a Comment