LADING

Kościół w Skawinkach

Drewniany, jednonawowy kościół pw. św. Joachima w Skawinkach znajduje się w obecnym miejscu od lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy został tu przeniesiony z pobliskiej wsi Przytkowice. Jako datę budowy kościoła najczęściej podaje się 1733 r., choć niektóre źródła przesuwają ten moment nawet do XVI stulecia. Wyjątkową cechą obiektu jest wzniesienie go na planie równoramiennego krzyża greckiego. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo rzadkie w małopolskim budownictwie sakralnym. Ramiona są prosto zakończone, każde ma długość 15,5 metra, a w jednym z nich znajduje się prezbiterium.

W zewnętrznym wyglądzie dominuje posadowiona na kalenicy ośmioboczna wieżyczka sygnaturkowa, zakończona pozorną latarnią.

Wieża kościoła posiada dwa piętra, z górnym w formie izbicy, nad którym położony jest dach namiotowy. Niewielka kruchta łączy wieżę z pozostałą częścią świątyni. Do przykrycia wielopołaciowego dachu użyto gontu, a ściany zewnętrzne zostały oszalowane pionowo deskami. Zakrystię ukryto pomiędzy dwoma ramionami kościoła.

Wewnątrz warto zwrócić uwagę na barokową, kamienną chrzcielnicę oraz Grupę Ukrzyżowania na belce tęczowej. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Święta Rodzina.

W ostatnich latach odnowiono zewnętrzne poszycie kościoła, dzięki czemu jego sylwetka jeszcze lepiej wpisuje się w piękny krajobraz pagórkowatej okolicy.

Jak dojechać:

Kościół znajduje się w Skawinkach, wsi położonej w gminie Lanckorona, w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim, 40 kilometrów na południowy zachód od Krakowa.

Adres:

Kościół pw. św. Joachima w Skawinkach

Skawinki 214, 34-143 Lanckorona

tel. (33) 87 63 596

Współrzędne GPS dla wsi Skawinki: 49°49′22″N 19°42′41″E

Zwiedzanie:

Kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej i każdego roku jest udostępniany do nieodpłatnego zwiedzania w okresie letnim od 1 maja do 30 września.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. P. Kutaś, Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, Zakrzów 2013,

  2. Tablice informacyjne przed kościołem,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skawinki – dostęp 25 czerwca 2017 r.,

  4. http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=178 – dostęp 25 czerwca 2017 r.

Leave a Comment