LADING

Kościół w Zbyszycach

Gotycki kościół pw. św. Bartłomieja w Zbyszycach wzniesiono w pierwszej połowie XV wieku z fundacji Bartłomieja Kempińskiego. Konsekracja świątyni miała miejsce w 1447 roku. Obiekt spełniał nie tylko funkcję religijną, ale był przystosowany również do celów obronnych, o czym świadczą strzelnice znajdujące się w ścianie zachodniej. Solidne, zbudowane z kamienia mury wzmocniono dodatkowo przyporami.

Kościół w Zbyszycach to jednonawowa świątynia z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, do którego od północy przylega niewielka zakrystia. Jasne, otynkowane ściany budowli kontrastują z ciemnym kolorem dwuspadowego dachu krytego gontem. Na kalenicy nawy znajduje się niewielka barokowa wieża sygnaturkowa.

Prezbiterium zostało nakryte gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym z XV stulecia. Wyróżnia się ono herbowymi zwornikami oraz wspornikami z rodowymi emblematami fundatora: głową ludzką i psem. Nawę przykrywa płaski strop, a nad zakrystią znajduje się sklepienie kolebkowe. Belka tęczowa ma kształt ostrołukowy. W kościele zachowały się trzy gotyckie portale.

Ściany wewnętrzne ozdobiono polichromią figuralną oraz ornamentową z II połowy XIX wieku, a w niektórych miejscach zachowały się freski renesansowe z przełomu XVI i XVII stulecia. Szczególnie cenny jest wizerunek św. Świerada z Tropia, namalowany po 1641 r. w tzw. lunecie sklepienia.

Na wyposażeniu znajduje się kamienna chrzcielnica z XVIII wieku, którą osadzono na gotyckiej podstawie z XV stulecia.

Świątynia swój obecny kształt zawdzięcza pracom renowacyjnym i odbudowie dokonanej po pożarze, który miał miejsce w 2003 r. Zniszczył on dach obiektu, strop nad nawą oraz część polichromii.

Kościół od swego powstania aż do dziś był wykorzystywany przez wiernych wyznania rzymskokatolickiego, z wyjątkiem lat 1565-1596, kiedy to budowla znajdowała się w posiadaniu braci polskich, zwanych też arianami.

Jak dojechać:

Kościół położony jest w Zbyszycach, wsi w gminie Gródek nad Dunajcem, w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim, 107 kilometrów na południowy wschód od Krakowa.

Adres parafii:

Kościół św. Bartłomieja w Zbyszycach

Zbyszyce 29

33-318 Gródek nad Dunajcem

tel. (18) 443 22 66

Współrzędne GPS: 49°42′41,9″N 20°39′46,3″E

Zwiedzanie:

Wnętrze kościoła w Zbyszycach można zobaczyć po nabożeństwach. Msze święte są tu odprawiane:

  • w letnie niedziele o godz.: 8:00, 11:00 i 17:00, a zimą o godz. 8:00 i 11:00,
  • w dni powszednie o godz. 19:00, a zimą o godz. 18:00.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. B. Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2013,
  2. http://gminagrodek.pl/pl/499/0/zbyszyce.html – dostęp 7 lipca 2018 r.,
  3. Tablica informacyjna kościoła,
  4. http://www.zbyszyce-wiz.diecezja.tarnow.pl/#start – dostęp 7 lipca 2018 r.,
  5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Bart%C5%82omieja_Aposto%C5%82a_w_Zbyszycach – dostęp 7 lipca 2018 r.
Kościół w Zbyszycach
Wnętrze kościoła w Zbyszycach

Leave a Comment