LADING

Kurhany w Średniej

kurhan nr 1

Nasyp kurhanu nr 1 – stanowisko 3/1

W lesie Średnia położone są cztery zrekonstruowane kurhany przebadane archeologicznie na przełomie XX i XXI wieku i zaopatrzone w tablice informacyjne. Opiszę te dwa z nich, które najłatwiej odnaleźć.

Kurhan oznaczony numerem stanowiska 3/1 miał pierwotnie 1,2 m wysokości i 11 m średnicy u podstawy. Został zbudowany z czystej gliny. Pod nasypem odkryto neolityczny grób jednej osoby datowany na około 2900 r. p.n.e. Łączony jest on ze starszą kulturą pasterską ceramiki sznurowej. Wyposażenie grobu obejmowało trzy puchary oraz przedmioty krzemienne.

kurhan nr 2

Nasyp kurhanu nr 2 – stanowisko 3/2

Kilkanaście metrów dalej, w kierunku wschodnim, położony jest drugi kurhan o numerze stanowiska 3/2. Przed rozpoczęciem wykopalisk miał on 0,8 m wysokości i 11 m średnicy u podstawy. Pod nasypem kurhanu odkryto cztery groby. Najstarszy, liczący niemal 5 tysięcy lat, pochówek zaopatrzony został w czworościenną siekierkę z margla dynowskiego. Został on przecięty przez drugą jamę grobową, w której odnaleziono kolejną czworościenną siekierkę z margla dynowskiego, a ponadto gliniane naczynia. Oba te pochówki powiązane zostały ze starszą kulturą pasterską ceramiki sznurowej. Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. pod nasypem drugiego kurhanu pochowano dwie kolejne osoby, łączone z ludnością kultury mierzanowickiej funkcjonującej we wczesnym okresie epoki brązu. W grobach tych odkryto skorupy naczyń oraz kubek i amforę.

Kurhany w Średniej to pozostałości starożytnego cmentarzyska położonego w lesie pomiędzy Średnią a wsią Helusz i Wola Węgierska.

Jak dojechać:

Kurhany znajdują się w lesie pomiędzy wsią Średnia a miejscowością Helusz i Wola Węgierska w gminie Krzywcza w powiecie przemyskim, około 27 km na zachód od Przemyśla.

Aby dojechać do opisanych kurhanów, należy po minięciu ostatnich zabudowań wsi Średnia skręcić w lewo w drogę gruntową i jechać nią około 1 km zielonym szlakiem rowerowym z Przemyśla do Dynowa. Opisane kurhany zobaczymy kilka metrów na prawo od szlaku.

Podróżując samochodem, po przejechaniu drogą gruntową około 300 metrów konieczne będzie pozostawienie pojazdu na leśnym parkingu, a pozostałe 700 metrów trasy wiodącej do kurhanów trzeba pokonać pieszo.

Współrzędne GPS wsi Średnia: 49°49′51″N 22°34′15″E

Zwiedzanie:

Wstęp wolny na teren otaczający kurhany.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. Tablica informacyjna kurhanu nr 1 – stanowisko 3/1 – AZP 107 – 82/29,
  2. Tablica informacyjna kurhanu nr 2 – stanowisko 3/2 – AZP 107 – 82/29,
  3. D. Hop, J. Sadowy, Informator Turystyczny 2015 – Przemyśl i okolice, wydany przez Urząd Miejski w Przemyślu,
  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie) – stan na dzień 19 czerwca 2016 r.

Leave a Comment