LADING

Portal kamienicy Batorówka w Olkuszu

Barokowy, wykonany ze zlepieńca parczewskiego portal wejściowy do kamienicy Batorówka w Olkuszu powstał w latach 1767-1787. Jest to element, na który niestety rzadko zwraca się uwagę, ponieważ jest on przysłaniany przez liczne parasole miejscowej restauracji.

Batorówka jest uznawana za jedną z najstarszych kamienic Olkusza posiadających zachowane elementy architektury gotyckiej.

Od 1968 r. działa tu Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza posiadające liczne zbiory związane z historią miejscowego górnictwa oraz samego miasta Olkusza.

Warto wiedzieć, że zlepieniec parczewski, z którego wykonano portal Batorówki ma genezę morską, odnaleźć w nim można szczątki małży. Skała ta występuje w Polsce wyłącznie na terenie Olkusza. Wydobywana była w rejonie obecnych ulic: Parcze, Cegielniana i Wapienna.

Jak dojechać:

Portal położony jest przy ul. Rynek 20 w Olkuszu, w województwie małopolskim.

Zwiedzanie:

Portal można obejrzeć od zewnątrz, choć z uwagi na długie godziny otwarcia restauracji działającej w Batorówce nie powinno być problemów z zajrzeniem przynajmniej do przedsionka kamienicy.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. F. Kiryk, R. Kołodziejczyk (red.), Dzieje Olkusza i Regionu Olkuskiego, Tom I, Tom II, Warszawa – Kraków 1978,
  2. B. Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2013,
  3.  W. Bardziński, A. Feliksik, P. Olejniczak, T. Szczypek, S. Wika, J. Żaba, Zlepieniec parczewski z Olkusza i związana z nim szata roślinna, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2013,
  4. https://zabytek.pl/pl/obiekty/olkusz-kamienica-nazywana-batorowka – dostęp 22 stycznia 2023 r.
Portal Batorówki w Olkuszu
Portal Batorówki w Olkuszu

Leave a Comment