LADING

Ratusz w Nowym Sączu

W 1292 r. król czeski Wacław II nadał prawa miejskie dla osady nazwanej Nowym Sączem. Pierwszy ratusz położony był niedaleko kościoła św. Małgorzaty. Budynek ten wykupił w połowie XV wieku kardynał Zbigniew Oleśnicki. Niedługo później wzniesiono nowy ratusz pośrodku prostokątnego Rynku. Obiekt ten, kilkakrotnie przekształcany i odbudowywany po zniszczeniach, przetrwał do 1894 r., kiedy to uległ całkowitej destrukcji w wyniku pożaru.

Istniejący do dziś budynek powstał w latach 1895-1897 z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Lucjana Lipińskiego, według projektu Jana Perosia, a pracami wykonawczymi kierował Karol Knaus. Eklektyczna, bogato zdobiona jednopiętrowa budowla posiada od strony wschodniej wieżę zegarową zakończoną charakterystycznym wiatrowskazem. Pracownik zegarmistrzowski Stefan Mazur ukrył w niej w 1942 r. wyprowadzoną przez siebie z getta młodą Żydówkę. Dziewczyna przebywała tam pod pracującymi mechanizmami zegara przez 2 miesiące, po czym opiekun zdołał ją wyprowadzić i ocalić.

Wewnątrz znajdują się pomieszczenia urządzone w stylu neorenesansowym i neobarokowym. W najpiękniejszej sali posiedzeń ratusza, przykrytej stropem kasetonowym, zachowały się malowidła wykonane w 1911 r. przez Piotra Spitzmann-Karwosieckiego, przedstawiające najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta.

Jak dojechać:

Ratusz położony jest w Nowym Sączu przy ul. Rynek 1.

Współrzędne GPS: 49°37′30″N 20°41′27″E

Zwiedzanie:

Ratusz w Nowym Sączu nie jest typowym obiektem przeznaczonym do zwiedzania. Budynek stanowi przede wszystkim siedzibę Urzędu Miasta, odbywają się tam także sesje Rady Miasta oraz funkcjonują w nim inne podmioty.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. B. Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2013,

  2. http://www.nowysacz.pl/ratusz – dostęp 30 lipca 2017 r.,

  3. http://dnidziedzictwa.pl/ratusz-w-nowym-saczu/ – dostęp 30 lipca 2017 r.,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Nowym_S%C4%85czu – dostęp 30 lipca 2017 r.

Leave a Comment