LADING

Romańskie kolegiaty w Wiślicy

dscn5844

Rekonstrukcja I romańskiej kolegiaty w Wiślicy

Pod gmachem obecnej, gotyckiej kolegiaty w Wiślicy zachowały się relikty dwóch jej poprzedniczek, świątyń zbudowanych w stylu romańskim. Ich pozostałości odkryto w trakcie prac archeologicznych prowadzonych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.

Budowę pierwszej romańskiej kolegiaty w Wiślicy pw. Narodzenia NMP rozpoczął w połowie XII wieku książę Henryk Sandomierski. Prace zostały zakończone w drugiej połowie XII stulecia, za rządów jego następcy, księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Powstała murowana budowla z nawą o rozmiarach 7 x 11,5 metra i prezbiterium o wymiarach 5,7 x na 3,7 metra zamkniętym absydą. Od strony zachodniej kościół posiadał niewielką emporę. Pod prezbiterium do dziś zachowały się pozostałości krypty. Tam także znajduje się unikatowy zabytek w postaci płyty wiślickiej.

Rekonstrukcja II romańskiej kolegiaty w Wiślicy

Rekonstrukcja II romańskiej kolegiaty w Wiślicy

Na początku XIII wieku zbudowano drugą kolegiatę w Wiślicy, noszącą prawdopodobnie wezwanie Trójcy Świętej. Stanęła ona w miejscu kościoła pw. Narodzenia NMP. Była to znacznie większa, trójnawowa konstrukcja o układzie bazylikowym, z dwoma wieżami od strony zachodniej. Wieże te stały się później elementem kolegiaty gotyckiej i przetrwały do lat dwudziestych XX wieku. Nie udało się ich wówczas uratować po ogromnych zniszczeniach zaistniałych w trakcie I wojny światowej.

Jak dojechać:

Relikty dwóch romańskich kolegiat w Wiślicy można zobaczyć w podziemiach stojącej tu trzeciej, wybudowanej już w stylu gotyckim, kolegiaty w Wiślicy.

Wiślica jest siedzibą gminy wiejskiej położonej w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim, 70 kilometrów na północny wschód od Krakowa. W Wiślicy krzyżują się drogi wojewódzkie nr 776 i nr 771.

Współrzędne GPS kolegiaty wiślickiej: 50°20′56″N 20°40′26″E

Podziemia gotyckiej kolegiaty w Wiślicy z reliktami świątyń romańskich

Podziemia gotyckiej kolegiaty w Wiślicy z reliktami świątyń romańskich

Zwiedzanie:

W ramach Muzeum Regionalnego w Wiślicy zwiedzać można z przewodnikiem podziemia kolegiaty, w których eksponowane są relikty kościołów romańskich, w tym płyta wiślicka. Trasa obejmuje także Dom Długosza i Pawilon Archeologiczny.

Muzeum Regionalne w Wiślicy mieści się przy ul. Plac Solny 32. Od 1 stycznia 2016 r. bilet normalny do muzeum kosztuje 12 zł, a ulgowy 9 zł.

tel. 41 3690 930 lub 510 938 697

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. P. Kardyś, Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym, Kielce 2006,

  2. J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_kolegiacka_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Marii_Panny_w_Wi%C5%9Blicy – stan na 10 sierpnia 2016 r.,

  4. http://bip.ug.wislica.pl/117/muzeum-regionalne-w-wislicy.html – stan na 10 sierpnia 2016 r.

Leave a Comment