LADING

Śluza Gorczyca

Jednokomorowa Śluza Gorczyca znajduje się na 57 kilometrze Kanału Augustowskiego, licząc od strony Biebrzy. Zbudowano ją w 1828 r. pod kierunkiem inż. Jerzego Arnolda. Śluza doznała kilkakrotnie uszkodzeń podczas działań wojennych, między innymi podczas II wojny światowej. Obecny kształt, mocno zbliżony do oryginału, zawdzięcza ostatnim pracom remontowym przeprowadzonym w latach 1997 – 2003.

Dolne wrota Śluzy Gorczyca

Śluza Gorczyca znajduje się na kanale pomiędzy Jeziorem Gorczyckim a Jeziorem Orle. Jej średni spad wynosi 2,81 metra, a maksymalny 3,26 metra. Śluza ma szerokość 5,95 metra i długość 43,23 metra. Drewniane wrota komory obsługiwane są siłą mięśni strażnika.

Jak dojechać:

Śluza Gorczyca znajduje się we wsi Gorczyca, tuż przy granicy z miejscowością Płaska, w województwie podlaskim, w gminie Płaska, około 20 kilometrów na północny wschód od Augustowa. Nad śluzą położony jest most na drodze łączącej Płaską i Gorczycę.

Współrzędne GPS Śluzy Gorczyca: 53°54′23,87″N 23°14′50,14″E

Zwiedzanie:

Śluzę Gorczyca można obejrzeć bezpłatnie od strony lądu.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. W. Batura, Kanał Augustowski. Arcydzieło rąk ludzkich i natury, Toruń – Pelplin 2015,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aluza_Gorczyca – dostęp 1 stycznia 2017 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorczyca_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie) – dostęp 1 stycznia 2017 r.,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Augustowski – dostęp 1 stycznia 2017 r.

Leave a Comment