LADING

Śluza Paniewo

Śluza Paniewo znajduje się na 61 kilometrze Kanału Augustowskiego. Zbudowano ją w latach 1826 – 1828 pod kierunkiem inż. Michała Horaina. To jedyna dwukomorowa śluza na Kanale Augustowskim. Jest dziewiątą śluzą, licząc od strony Biebrzy.

Pierwsze poważne prace remontowe urządzeń Śluzy Paniewo przeprowadzono na początku XX wieku. W czasie II wojny światowej śluza została poważnie uszkodzona podczas akcji dywersyjnej. Naprawy zniszczeń wojennych dokonano w latach 1947 – 1948. W późniejszym okresie śluzę kilkakrotnie remontowano. Największy zakres prac wykonano od 1973 do 1979 r. Obejmowały one rozbiórkę i całkowitą odbudowę śluzy w oparciu o konstrukcję żelbetową, z zachowaniem jej pierwotnego wyglądu oraz sposobu obsługi. Ostatnie czynności remontowe zakończono w 2012 r.

Śluza Paniewo znajduje się na kanale pomiędzy Jeziorem Paniewo a Jeziorem Krzywym. Jej średni spad wynosi 6,29 metra, a maksymalny 6,69 metra. Śluza ma szerokość 5,95 metra i długość 88 metrów. Drewniane wrota komór obsługiwane są siłą mięśni strażnika. Czas śluzowania, czyli okres niezbędny do przejścia jednostki pływającej przez śluzę, wynosi około 40 minut.

Jak dojechać:

Śluza Paniewo znajduje się w województwie podlaskim, w gminie Płaska, około 25 kilometrów na północny wschód od Augustowa, 150 metrów na lewo od drogi łączącej wieś Płaska i miejscowość Gruszki.

Współrzędne GPS Śluzy Paniewo: 53°53′55,19″N 23°17′53,99″E

Zwiedzanie:

Śluzę Paniewo można obejrzeć bezpłatnie od strony lądu.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. W. Batura, Kanał Augustowski. Arcydzieło rąk ludzkich i natury, Toruń – Pelplin 2015,

  2. http://kayaki.w.interiowo.pl/opis/muzeumkanalu.html – dostęp 14 stycznia 2017 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aluza_Paniewo – dostęp 14 stycznia 2017 r.,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Augustowski – dostęp 14 stycznia 2017 r.

Leave a Comment