LADING

Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinie

Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinie stanowi jeden z najbardziej monumentalnych zabytków tego miasta. Budowla została wzniesiona w latach 1893-1900 na wzgórzu Toompea jako świątynia prawosławna, która miała przyczynić się do upowszechnienia tego wyznania wśród Estończyków.

Sobór był trzykrotnie bliski zburzenia lub przebudowy. W 1928 r. parlament estoński uchwalił ustawę o rozbiórce obiektu, która miała zostać rozpoczęta 1 maja 1929 r. Nie doszło do niej z uwagi na protesty ludności prawosławnej, wiernych i duchownych estońskiego kościoła luterańskiego oraz partii lewicowych. Po przeprowadzonej w 1941 r. agresji III Rzeszy na ZSRR zniszczenie soboru było rozważane przez okupacyjne władze niemieckie, lecz ostatecznie nie zdołano tego dokonać. W latach sześćdziesiątych XX wieku powstał natomiast pomysł przebudowy cerkwi na planetarium, ale plany te nie zostały zrealizowane dzięki sprzeciwowi biskupa Tallina i Estonii Aleksego.

Od 1990 r. sobór jest główną świątynią Estońskiego Kościoła Prawosławnego, wydzielonego jako autonomiczna Cerkiew w ramach Patriarchatu Moskiewskiego. W czasie nabożeństwa może tu przebywać do 1500 wiernych.

Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinie reprezentuje styl bizantyjsko-rosyjski. Świątynia ma trzy absydy i pięć cebulastych kopuł górujących nad okolicą.

Cerkiew posiada trzy ołtarze, z których główny poprzedzony jest dwurzędowym ikonostasem, a boczne znajdują się za ikonostasami jednorzędowymi.

Świątynia jest wyposażona w 11 dzwonów, największych z nich waży aż 16 ton.

Jak dojechać:

Sobór położony jest w Estonii, w Tallinie.

Dane teleadresowe:

Lossi plats 10, 10130 Tallin, Estonia

Współrzędne GPS: 59°26′08,8″N 24°44′21,7″E

Zwiedzanie:

Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinie jest udostępniany do zwiedzania.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. T. Piątkowski, Estonia. Daleko, a jednak blisko. Przewodnik, Wydawnictwo „Rewasz”, Pruszków 2017,
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_%C5%9Bw._Aleksandra_Newskiego_w_Tallinnie – dostęp 9 października 2020 r.
Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinie
Sobór św. Aleksandra Newskiego w Tallinie

Leave a Comment