LADING

Synagoga w Chęcinach

W 1638 r. chęcińska społeczność żydowska uzyskała przywilej króla Władysława IV Wazy na budowę synagogi. Niedługo później dom modlitwy był gotowy. W 1657 r. synagoga w Chęcinach została wyremontowana i przebudowana po zniszczeniach spowodowanych najazdem wojsk siedmiogrodzkich Jerzego II Rakoczego. Przebito wówczas nowe okna oraz zmieniono w głównej sali modlitwy sklepienie z płaskiego na kolebkowe z lunetami, a babiniec został podzielony na dwa pomieszczenia. W połowie XIX stuleciu synagoga uzyskała nowe polichromie. W 1905 r. doszło do pożaru obiektu, lecz już w następnym roku udało się naprawić spowodowane tym uszkodzenia. W czasie II wojny światowej wojska niemieckie doszczętnie zniszczyły wnętrza synagogi. Po 1945 r. budowla była kilkukrotnie remontowana, a ostatnie prace prowadzono w latach 1992-1993.

Synagoga w Chęcinach jest obiektem murowanym, pokrytym tynkiem, wzniesionym w stylu późnorenesansowym. Powstała na planie prostokąta. Do głównego korpusu synagogi dostawiono przybudówki, największa z nich służyła za babiniec. Przeważająca część wnętrza domu modlitwy została przykryta przez sklepienia kolebkowo-krzyżowe i kolebkowe z lunetami. Dach jest czterospadowy, łamany, w stylu polskim. Narożniki budynku wzmocnione są szkarpami. Otwory okienne zdobią skromne, późnorenesansowe, kamienne obramienia.

Po II wojnie światowej w budynku chęcińskiej synagogi miały swoją siedzibę kino miejskie „Marmury” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Obecnie budowla stoi niezagospodarowana i powoli niszczeje.

Jak dojechać:

Synagoga położona jest przy ul. Długiej 21 w Chęcinach, w województwie świętokrzyskim.

Współrzędne GPS: 50°47′59,34″N 20°27′51,69″E

Zwiedzanie:

Synagoga w Chęcinach nie jest obecnie udostępniana do zwiedzana, można ją oglądać tylko od zewnątrz.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. S. Kryciński, A. Olej-Kobus, K. Kobus, Przewodnik – Zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Kraków 2011,
  2. https://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=321&subsub=354&menu=390&strona=1 – dostęp 17 lipca 2021 r.
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_Ch%C4%99cinach – dostęp 17 lipca 2021 r.
Synagoga w Chęcinach

Leave a Comment