LADING

Synagoga w Trzebini

Ceglana synagoga Bikur Cholim w Trzebini została zbudowana w XIX wieku ze składek miejscowego cechu kupieckiego. Podczas II wojny światowej zdewastowali ją hitlerowcy. W czasach komunistycznych mieściła się tu stolarnia. Obecnie budynek dawnej bożnicy nie jest używany i ulega coraz większemu zniszczeniu.

Synagoga powstała na planie prostokąta. Przykryto ją dachem dwuspadowym. W zewnętrznej, wschodniej ścianie zachowały się dwa półkoliście zakończone okna. Między nimi znajduje się okrągły otwór, czyli okulus, pod którym mieścił się niegdyś Aron ha-kodesz. Wąskie, wysokie drzwi wejściowe zwieńczono łukiem.

Główna sala modlitewna położona była od południa. Wchodziło się do niej przez przedsionek, nad którym znajdował się babiniec.

11 kwietnia 2016 r. na elewacji synagogi umieszczono tablicę poświęconą społeczności żydowskiej w Trzebini. Ufundował ją Zarząd Izraelskich Portów Lotniczych.

Jak dojechać:

Synagoga położona jest w centrum Trzebini przy ul. Piłsudskiego 15, która stanowi część drogi nr 791. Idąc od rynku w Trzebini, należy przejść w kierunku Olkusza około 220 metrów. Bożnica znajduje się po lewej stronie ulicy.

Trzebinia to miasto w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim, 41 kilometrów na zachód od Krakowa.

Współrzędne GPS: 50°09′40″N 19°28′16″E

Zwiedzanie:

Obiekt nie jest udostępniany do zwiedzania, można go oglądać tylko od zewnątrz.

Źródła wykorzystane do przygotowania wpisu:

  1. M. Porębski, Zapomniane miejsca Małopolskie. Północ i zachód. Przewodnik,Warszawa 2017,
  2. S. Kryciński, A. Olej-Kobus, K. Kobus, Przewodnik – Zabytki kultury żydowskiej w Polsce,Kraków 2011,
  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Kupiecka_w_Trzebini – dostęp 1 stycznia 2018 r.
Synagoga w Trzebini

Leave a Comment