LADING

Kościół w Zarzeczu koło Pilicy

Kościół w Zarzeczu koło Pilicy

Kościół w Zarzeczu koło Pilicy

Ozdobne krzewy nie zasłoniły wszystkiego. Uważny obserwator szybko dostrzeże pośród współczesnych gospodarstw białe mury oraz wyraźnie widoczne otwory okienne. Ruiny wydają się być starsze niż są. Nie od razu też można domyślić się pierwotnej funkcji budowli.

Zachowane do dziś ruiny są ostatnią pozostałością kościoła pw. św. Stanisława i św. Walentego z połowy XVII wieku. Była to jednonawowa, orientowana konstrukcja, zbudowana z łupanych kamieni wapiennych. Została ufundowana przez Stanisława Padniewskiego, właściciela Pilicy. Kościół był użytkowany przez zakon kanoników regularnych augustianów, nazwanych też markami. Obok kościoła znajdował się niewielki klasztor i szpital dla ubogich. Pod koniec XVIII wieku, na skutek rozbiorów, Pilica wraz z Zarzeczem znalazły się pod panowaniem pruskim. Doszło do likwidacji klasztoru. Ostatni zakonnik mieszkający w Zarzeczu zmarł w 1800 roku. W następnym roku kościół i otaczające go budynki zostały przekazane ewangelikom, którzy jednak nie objęli ich w posiadanie. W XIX wieku świątynia stała nieużytkowana, dach uległ zniszczeniu. Na początku XX wieku z kościoła zostały tylko ruiny.

Kościół w Zarzeczu koło Pilicy

Kościół w Zarzeczu koło Pilicy

Jak dojechać:

Kościół znajduje się w miejscowości Zarzecze, na prawym brzegu rzeki Pilicy, około 400 metrów od rynku w Pilicy. Idąc ul. Markowską od strony pilickiego rynku, po przekroczeniu niewielkiego mostu na rzece Pilicy należy skręcił w pierwszą ulicę w prawo. Następnie, po przejściu około 100 metrów, po prawej stronie ulicy zobaczymy ruiny kościoła.

Adres: Zarzecze 22, 42 – 436 Zarzecze

Pilica to miasto położone w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim, 57 km na północny zachód od Krakowa.

Zwiedzanie:

Ruiny kościoła św. Walentego i Stanisława można nieodpłatnie oglądać od zewnątrz. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzanie wnętrza nie jest zalecane.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. Tablica informacyjna znajdująca się przy ruinach kościoła,
  2. http://www.piliczanie.pl/2015/02/10/kartach-historii-4-sw-walenty-patron-pieknej-milosci/ – stan na dzień 17 stycznia 2016 r.

Leave a Comment