LADING

Kościół w Medyce pw. św. Piotra i Pawła

Drewniany kościół w Medyce

Kościół w Medyce pw. św. Piotra i Pawła

Drewniany kościół w Medyce pw. św. Piotra i Pawła wzniesiono w 1607 r. Powstał w konstrukcji zrębowej z wyjątkiem wieży, którą zbudowano w technologii słupowej. Prezbiterium zostało zwrócone w kierunku południowym.

W 1850 r. dokonano rozbudowy kościoła oraz przekształcenia wnętrza w trójnawowe. Kolejne modyfikacje miały miejsce w 1880 r., gdy odłączono wieżę od korpusu świątyni i przesunięto ją o kilka metrów w miejsce, gdzie do dziś pełni funkcję wolnostojącej dzwonnicy.

Dzwonnica obok kościoła

Dzwonnica obok kościoła

Dach kościoła i dzwonnicy kryty jest blachą. Z blachy wykonano również wieżyczkę sygnaturkową znajdującą się na kalenicy nawy. Ściany kościoła zostały obite od zewnątrz gontem. W jego zewnętrznej sylwetce przykuwają wzrok okna posiadających nietypowe ramki.

Drewniany kościół w Medyce nie jest obecnie użytkowany, ponieważ funkcję tę przejęła nowa świątynia murowana zbudowana kilkadziesiąt metrów dalej.

Jak dojechać:

Kościół znajduje się w centrum wsi Medyka, położonej w województwie podkarpackim, około 13 km na wschód od Przemyśla. Jadąc od Przemyśla drogą krajową nr 28, należy około 1,5 km przed granicą z Ukrainą skręcić w lewo w drogę prowadzącą do Radymna. Następnie po przejechaniu około 400 metrów skręcamy w pierwszą drogę w prawo. Jedziemy nią około 1 km aż dostrzeżemy po prawej stronie drewniany kościół w Medyce, który stoi kilkadziesiąt metrów przed nową farą.

Adres parafii:

Medyka 232
37-732 Medyka

Współrzędne GPS dla Medyki: 49°48′15″N 22°55′55″E

Zwiedzanie:

Kościół można oglądać tylko z zewnątrz, chyba że uda nam się trafić na wyjątkowy moment, kiedy jest otwarty.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. A. Fortuna-Marek, Szlak Architektury Drewnianej. Podkarpackie, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Rzeszów 2012,

  2. Tablica informacyjna przed kościołem,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Medyce – stan na 30 lipca 2016 r.,

  4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Medyka – stan na 30 lipca 2016 r.

Leave a Comment