LADING

Budynek Zarządu Wodnego w Augustowie

Budynek Zarządu Wodnego w Augustowie

Tworzone przez człowieka szlaki wodne nie są dziełami bezobsługowymi. Wymagają stałej opieki, która obejmuje nie tylko naprawę i konserwację, ale również bieżące zarządzanie. Zespoły osób odpowiedzialnych za eksploatację dawnych kanałów miały zapewnione nie tylko niezbędne narzędzia pracy, ale często również pomieszczenia mieszkalne. W przypadku Kanału Augustowskiego nieopodal śluz budowano domy dla ich operatorów. Niewątpliwie poprawiało to warunki ich zatrudnienia, ale i ułatwiało bieżący nadzór nad newralgicznymi odcinkami kanału.

Odpowiednio bardziej dbano o osoby pracujące na wyższych stanowiskach. W 1903 r. w Augustowie zbudowano eklektyczny pałac przeznaczony dla kierownictwa wiślańsko-niemeńskiej drogi wodnej, której częścią był Kanał Augustowski. Budynek ten pełnił również funkcję mieszkania głównego inżyniera, którym na początku XX wieku był Michał Staraszkiewicz.

Jesienią 1939 r. pałac został zajęty przez radzieckie wojska przygraniczne NKWD. Nieopodal zbudowano barak przeznaczony dla więźniów. 22 czerwca 1941 r., w dniu ataku Niemiec na ZSRR, większość więźniów została zamordowana przez wycofujące się wojska NKWD. Wydarzenie to upamiętnia niewielki pomnik znajdujący się obok Budynku Zarządu Wodnego.

Aktualnie w pałacu mieści się Nadzór Wodny w Augustowie, podlegający pod Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy w Giżycku.

Niedaleko, w drewnianym budynku zarządu portu znajduje się Dział Historii Kanału Augustowskiego, który stanowi część Muzeum Ziemi Augustowskiej.

Budynek Zarządu Wodnego w Augustowie po ostatnich, gruntownych pracach remontowych odzyskał wiele swego dawnego blasku. Uwagę zwraca czterokondygnacyjna wieża, zgrabnie wpisana w jasną sylwetkę budynku. Pałac Zarządu Wodnego jest jednym z najbardziej interesujących zabytków Augustowa.

Jak dojechać:

Budynek Zarządu Wodnego znajduje się w Augustowie przy ul. 29 listopada 5.

Współrzędne GPS: 53°50′34,159″N 22°59′33,587″E

Zwiedzanie:

Budynek Zarządu Wodnego można ogląda od zewnątrz, wnętrza są wykorzystywane przez Nadzór Wodny w Augustowie.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. W. Batura, Kanał Augustowski. Arcydzieło rąk ludzkich i natury, Toruń – Pelplin 2015,

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek_Zarz%C4%85du_Wodnego_w_Augustowie – dostęp 25 stycznia 2017 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Masakra_w_areszcie_w_Augustowie – dostęp 25 stycznia 2017 r.,

  4. https://warszawa.rzgw.gov.pl/kontakt/zarzady-zlewni – dostęp 25 stycznia 2017 r.

Leave a Comment