LADING

Spichrze w Grudziądzu

Spichrze w Grudziądzu - widok od strony Wisły

Spichrze w Grudziądzu – widok od strony Wisły

Położone nad Wisłą, ceglane spichrze to najbardziej charakterystyczne zabytki Grudziądza. Budowle te pełniły funkcję magazynową i obronną, zostały wkomponowane w zespół murów miejskich. Od początku XX wieku adaptowano je na cele mieszkalne.

Przyjmuje się, że pierwszy był spichlerz Bornwalda zbudowany w latach 1346 – 1365. Do 1504 r. powstało ich 14. Obecnie cały zespół liczy 26 spichrzy. W 1659 r., w czasie wojny ze Szwecją doszło do pożaru, który spowodował poważne zniszczenia, ocalało tylko 6 obiektów. Po tym zdarzeniu spichrze były stopniowo odbudowywane.

Spichrze i Brama Wodna

Spichrze i Brama Wodna widoczna po prawej

Większość konstrukcji pochodzi z XVIII wieku. W przyziemiach spichrzy zachowały się fragmenty murów gotyckich. W elewacji od strony Wisły zwracają uwagę potężne szkarpy zabezpieczające ściany przed osunięciem. Wewnętrzna konstrukcja spichrzów była drewniana. Z uwagi na topografię terenu – stromą nadrzeczną skarpę – budynki od strony Wisły mają nawet do 6 kondygnacji, a od strony miasta tylko 1 lub 2. Przykrycie stanowią dwuspadowe dachy. Komunikacja pomiędzy portem a miastem była możliwa przez zachowaną do dziś gotycką Bramę Wodną z XIV wieku, a później także przez 2 furty. Do transportu zboża ze spichrzów na statki używano drewnianych rynien spadowych.

Obecnie 5 spichrzów wchodzi w skład Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. W należącym do Muzeum spichrzu nr 17 podziwiać można oryginalne drewniane stropy.

Jak dojechać:

Spichrze położone są w Grudziądzu pomiędzy biegnącą wzdłuż Wisły al. Królowej Jadwigi a ul. Spichrzową, przy której znajdują się obiekty Muzeum. Spichrze stoją w linii prostej około 1 km na północ od przerzuconego przez Wisłę Mostu im. Bronisława Malinowskiego, położonego w ciągu drogi krajowej nr 16. Brama Wodna znajduje się oczywiście przy ul. Wodnej.

Zwiedzanie:

Najlepiej rozpocząć od spaceru brzegiem Wisły, wzdłuż al. Królowej Jadwigi. Potem warto zajrzeć do Muzeum, do obiektów położonych przy ul. Spichrzowej.

Muzeum w okresie od 1 maja do 30 września czynne jest od wtorku do niedzieli w następujących godzinach:

wtorki i piątki – od 10:00 do 18:00

środy i czwartki – od 10:00 do 16:00

w soboty niedziele i święta od 10:00 do 15:00

Muzeum w okresie od 1 październik do 30 kwietnia jest czynne od wtorku do niedzieli w następujących godzinach:

wtorki, środy, czwartki, soboty, niedziele i święta – od 10:00 do 15:00

w piątki – od 10:00 do 18:00

We wtorki wstęp wolny. W poniedziałki muzeum nieczynne.

Źródła wykorzystane do stworzenia wpisu:

  1. Tablica informacyjna spichrzów grudziądzkich,

  2. http://www.muzeum.grudziadz.pl/ – stan na 14 lipca 2016 r.,

  3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Spichrze_w_Grudzi%C4%85dzu – stan na 15 lipca 2016 r.,

  4. https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/grudziadz-0 – stan na 15 lipca 2016 r.

Leave a Comment